Extra ALV met ontbijtsessie op 6 juli bij DLC


Vrijdag 03 juni 2022

Woensdagavond 30 maart hield de Soester Zakenkring haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Een van de onderwerpen was de wijziging van de bestuursstructuur (Algemeen Bestuur van de Soester Zakenkring), waar de bedrijvenkringen bij zijn aangesloten. Bedrijvenkringen worden al dan niet ‘aangeslotene’ of gewoon lid. Op grond hiervan worden de statuten aangepast. Voor het nemen van dergelijke besluiten dient op de vergadering als regel 2/3 van het maximaal uit te brengen stemmen aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. Dit was op 30 maart niet het geval. Daarom is voor de statutenwijziging een buitengewone algemene ledenvergadering gepland op woensdagochtend 6 juli aanstaande (waarbij het 2/3 quorum geen vereiste is).

De extra Algemene Ledenvergadering wordt gecombineerd met een ontbijtsessie. Kom samen met uw collega-ondernemers naar dit evenement om elkaar te ontmoeten. Gastheer en gastvrouw Bas en Mariëll (net lid geworden van de Soester Zakenkring) staan klaar voor ontvangst. 

Locatie: DLC Spoorstraat 1 Soest (Station Soestdijk)
Aanvang: 8:00 uur ('s morgens!!)

Voor aanmelden gebruik deze knop: Ik ben erbij

Nieuwsoverzicht