Wat doet de Stichting Bedrijvenkring Soestdijkse Grachten voor u?


Doelstellingen:

 • Behartigen van gemeenschappelijke bedrijfsbelangen van bedrijven die gevestigd zijn op het Bedrijventerrein Soestdijkse Grachten.
 • Beveiligen van het bedrijventerrein door beveiligingsbedrijf Securitas door van 19.00 tot 05.00 uur op wisselende tijden/blokken te surveilleren bij aangesloten bedrijven op en rondom het bedrijventerrein.
 • Aanbrengen en onderhouden van bewegwijzerings- en huisnummerborden.
 • Overleg met de gemeente Soest over o.a.: aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen, verkeersvoorzieningen, ontsluiting van het bedrijventerrein en allerhande niet nader genoemde knelpunten oplossen.
 • Organiseren van bijeenkomsten voor de aangesloten bedrijven.
 • Met de Soester Zakenkring velerlei kwesties proberen te bewerkstelligen die van belang zijn voor een goede bedrijfsvoering voor de aangesloten bedrijven.
 • Stimuleren van de onderlinge samenwerking.

Praktisch worden o.a. de volgende punten uitgevoerd:

 • Onderhoud struiken en bomen
 • Grasmaaien
 • Opruimen zwerfafval
 • Onderhouden straatnaamborden
 • Schoonmaken bebording
 • Onderhoud slagbomen
 • Overleg met gemeente
 • Klankbord tussen gemeente en bedrijven
 • Klachten proberen op te lossen
 • Klachten verlichting verhelpen
 • Overleg over de bereikbaarheid
 • Overleg over het onderhoud van sloten
 • Oplossingen zoeken voor onregelmatigheden
 • Proberen gezamenlijk inkopen te doen
 • Knelpunten parkeren oplossen
 • Website onderhouden
 • Deelnemers op de hoogte houden van gezamenlijk belang
 • Infoborden plaatsen en onderhouden bij invalswegen

Collectief voordelen:

 • Korting op verzekeringen bij deelname collectieve beveiliging Soestdijkse Grachten
 • Korting bij BP tankstations in Nederland bij lidmaatschap Soestdijkse Grachten