Laatste Bouwkavel verkocht


Laatste bouwkavel Bedrijvenpark Centurionbaan in Soesterberg verkocht

Sinds 2013 heeft de provincie Utrecht in totaal 19 bouwkavels verkocht op het bijna 10 hectare grote Bedrijvenpark Centurionbaan in Soesterberg. De laatste bouwkavel is onlangs verkocht, waarmee de provincie Utrecht het project Richelleweg afsluit. De provincie Utrecht is nu nog eigenaar van de openbare gronden op het bedrijventerrein, zoals de wegen en groenstroken. Die worden eind dit jaar overgedragen aan de gemeente Soest.

De provincie Utrecht en de gemeente Soest werken intensief samen om het woon-werkgebied Soesterberg-Noord om te vormen tot een aantrekkelijker woongebied dicht bij het dorpshart Soesterberg en Park Vliegbasis Soesterberg. In de afgelopen jaren hebben meerdere bedrijven hun bedrijfslocatie in dit gebied verruild voor een locatie op het nieuwe bedrijventerrein Richelleweg naast de A28, en op dit terrein een bouwkavel gekocht. Hierdoor ontstaat in Soesterberg-Noord meer ruimte voor nieuwbouwwoningen.

Het bedrijvenpark ligt vlak bij de afslag Soesterberg van de A28 tussen Amersfoort en Utrecht. De centrale ligging in de regio is een belangrijke impuls voor de voornamelijk regionale bedrijven om voor deze locatie te kiezen. Naast grote bedrijfspanden zijn op de Richelleweg meerdere, kleinere bedrijfsverzamelunits gevestigd. Een aantal bedrijven dat zich heeft gevestigd op de Richelleweg is afkomstig van het bedrijventerrein Soesterberg-Noord. De gemeente Soest en de provincie Utrecht werken samen aan een transformatie van Soesterberg-Noord als onderdeel van vitaal en aantrekkelijk Soesterberg. Je leest hierover meer in het Masterplan Soesterberg

link naar het masterplan: https://www.soest.nl/soesterberg-in-ontwikkeling/masterplan-soesterberg

link naar Hart van de Heuvelrug:  http://www.hartvandeheuvelrug.nl

Programma Hart van de Heuvelrug

Bedrijventerrein Richelleweg is onderdeel van het programma Hart van de Heuvelrug. Dit programma is in 2004 gestart met als doel de versnippering van de natuur op de Utrechtse Heuvelrug tegen te gaan. Naast het realiseren van nieuwe natuur zijn ook 5 ecoducten aangelegd. Door natuurgebieden met elkaar te verbinden wordt het natuurnetwerk robuuster gemaakt. Binnen dat robuuste natuurnetwerk maakt Hart van de Heuvelrug ruimte voor wonen, werken, zorg en recreatie op plekken waar daar vraag naar is. Zo verbetert het programma de kwaliteit van de leefomgeving. De forse investeringen die de laatste jaren zijn gedaan in de natuur worden met projecten als de Richelleweg terugverdiend.

Meer informatie

Voor meer informatie over Bedrijvenpark Richelleweg, neemt u contact op met:

Wim Dekker
namens de provincie Utrecht
T: 06 - 18 30 04 49
E: wim.dekker@provincie-utrecht.nl