Keurmerk Veilig Ondernemen


Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan ‘het ondernemen ’ behoorlijk in de weg zitten.
Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is MKB-Nederland in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie in 2005 gestart met een Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen. In het KVO-B maken ondernemers samen met de gemeente, politie en brandweer en eventuele andere partijen afspraken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer op het bedrijventerrein aan te pakken.

 Voorbeelden van maatregelen die genomen kunnen worden:

  • het plaatsen van camera’s met aansluiting op een centrale server;
  • slag- en hefbomen;
  • goed georganiseerd toezicht;
  • het goed verlichten van panden en openbare wegen;
  • investeringen in de openbare ruimte.

Keurmerk Veilig Ondernemen op de Soestdijkse Grachten
Het bedrijventerrein Soestdijkse Grachten heeft het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO-B).

Doel
Het doel van het KVO is het realiseren van een veilig, leefbaar en attractief werkklimaat op het bedrijventerrein Soestdijkse Grachten. Hierbij wordt gecontroleerd op en geadviseerd over de veiligheid van de bedrijfspanden de veiligheid en de omgeving van de terreinen.
De KVO-werkgroep, bestaat uit politie, brandweer en vertegenwoordigers vanuit de ondernemers en de gemeente Soest. Deze groep treedt regelmatig in overleg om tot een gezamenlijke analyse te komen, oplossingen te bedenken en deze samen uit te voeren.

Wat levert het KVO voor de leden van Bedrijventerrein De Soestdijkse Grachten op?

  • Een schoon, compleet en veilig bedrijventerrein is een aantrekkelijke omgeving om klanten en leveranciers te ontvangen;
  • KVO-certificaat van het bedrijventerrein. Dit levert korting op verzekeringspremies.

voor de meldkaart kijk dan op:  https://static.reto.media/zakelijksoestnl/upload-2023/soestdijkse-grachten-meldkaart-maart-2023.pdf