Keurmerk Veilig Ondernemen


Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan ‘het ondernemen ’ behoorlijk in de weg zitten. Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is MKB-Nederland in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie in 2005 gestart met een Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen. In het KVO-B maken ondernemers samen met de gemeente, politie en brandweer en eventuele andere partijen afspraken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer op het bedrijventerrein aan te pakken.

Voorbeelden van maatregelen die genomen kunnen worden:

  • het plaatsen van camera’s met aansluiting op een toezichtruimte;
  • slag- en hefbomen;
  • beter georganiseerd toezicht;
  • het beter verlichten van panden en openbare wegen;
  • investeringen in de openbare ruimte.

Keurmerk Veilig Ondernemen op de Soestdijkse Grachten
De bedrijventerrein Soestdijkse Grachten, delen Soestdijk en De Grachten hebben beide het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) van MKB Nederland. Voor De Grachten is dit van kracht sinds 2007 en voor Soestdijk sinds 2010.

Doel
Het doel van het KVO is een veilig, leefbaar en attractief werkklimaat op het bedrijventerrein Soestdijkse Grachten te realiseren. Dit gebeurt door niet alleen te kijken naar de veiligheid van de bedrijfspanden, maar ook naar de veiligheid en de omgeving van de terreinen.
De KVO-werkgroep, bestaande uit politie, brandweer en vertegenwoordigers vanuit de ondernemers en de gemeente Soest, komen structureel bij elkaar om tot een gezamenlijke analyse te komen, oplossingen te bedenken en deze samen uit te voeren.

Wat levert het KVO voor u op?
Een bedrijventerrein dat schoon, heel en veilig is, biedt een aantrekkelijke omgeving om zaken te doen en klanten en leveranciers te ontvangen. Als ondernemer op een KVO-gecertificeerd bedrijventerrein kunt u ook profiteren van financieel voordeel, zoals korting op verzekeringspremies. Dit kan u honderden euro’s per jaar voordeel opleveren.