Bestuur Soester Zakenkring


De Soester Zakenkring wordt geleid door een bestuur, dat bestaat uit ten minste 3 personen, het dagelijks bestuur.

De benoeming van een lid van het dagelijks bestuur geschiedt op basis van een niet bindende voordracht uit de leden van de vereniging. De algemene ledenvergadering benoemt de leden van het dagelijks bestuur, alsmede het maximale aantal bestuursleden. Dit maximale aantal bedraagt anno 2020 inclusief de leden van het dagelijks bestuur 11 personen. Van elke Soester bedrijvenkring is een bestuurslid afgevaardigde. Indien de eerste afgevaardigde niet in de gelegenheid is, is de 'reserve' afgevaardigde.

Het dagelijks bestuur kent een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie benoemd. Met uitzondering van de voorzitter, voorziet het bestuur zelf in de verdere verdeling van de functies. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 4 jaar. Een bestuurslid is één maal herkiesbaar.

Het bestuur stelt, op basis van de geldende zittingsperiode van de bestuursleden, een rooster van aftreden vast en houdt dit bij. Dit rooster moet zodanig worden opgemaakt, dat het een goed functioneren van het bestuur niet in de weg staat.

Binnen het bestuur van de Soester Zakenkring heeft eveneens zitting als adviseur, de Bedrijvenmanager van BMO-Soest.

De gedetailleerde regels omtrent de benoeming van het bestuur en taken van het bestuur zijn opgenomen in de statuten, die verkrijgbaar zijn bij de secretaris.

Bestuursleden:

Voorzitter J.J. (Judith) de Pagter

http://www.judithdepagter.nl

voorzitter@soesterzakenkring.nl 06-22437335
Vice-voorzitter J.E. (Jan Erik) van der Wolf http://www.bresadvocaten.nl vicevoorzitter@soesterzakenkring.nl 035-6031503
Penningmeester E.J.O. (Evert) van de Kamp http://www.vdkvg.nl penningmeester@soesterzakenkring.nl 06-30372245
Secretaris J. (John) Oostveen http://www.oostveenovernames.nl secretaris@soesterzakenkring.nl 06-38928400
Bedrijvenmanager BMO Soest H.A. (Henk) van Asch http://www.bmosoest.nl henk@bmosoest.nl 06-53402100
Bestuurslid namens
Winkeliersvereniging Smitsveen/Overhees
J. (Jeffrey) Walet http://www.de-kapper.nl jw@de-kapper.nl 06-55333739
Bestuurslid namens
Stichting Bedrijvenkring Soestdijkse Grachten
 

 

 

 

Bestuurslid namens
Winkelgebied Van Weedestraat
A. (Angelique) van der Linden http://www.vanderlinden-drank.nl info@vanderlinden-drank.nl 06-21877680
Bestuurslid namens
Winkeliersver. Soest-Zuid
W. (Wim) Brouwer http://www.wijnhandel-slijterij.nl soestzuid3768@gmail.com 06-25193714
Bestuurslid namens
ONS-Netwerk Soesterberg 
E. (Evert) ten Kate http://www.denkaatbv.nl evert@denkaatbv.nl 06-53189257
Bestuurslid namens
Soest Netwerkt
H. (Hans) de Leur

De Leur Consultancy

hans@deleurconsultancy.nl 06-10943384
Bestuurslid namens
Horeca Soest
T. (Thijs) Duindam http://www.soesterduinen.nl thijs@soesterduinen.nl 06-53471255