Bestuur Soester Zakenkring


De Soester Zakenkring wordt geleid door een bestuur, dat bestaat uit ten minste 3 personen, het dagelijks bestuur.

De benoeming van een lid van het dagelijks bestuur geschiedt op basis van een niet bindende voordracht uit de leden van de vereniging. De algemene ledenvergadering benoemt de leden van het dagelijks bestuur, alsmede het maximale aantal bestuursleden. Dit maximale aantal bedraagt anno 2010 inclusief de leden van het dagelijks bestuur 10 personen. Van elke Soester bedrijvenkring is een bestuurslid afgevaardigde. Indien de eerste afgevaardigde niet in de gelegenheid is, is de 'reserve' afgevaardigde.

Het dagelijks bestuur kent een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie benoemd. Met uitzondering van de voorzitter, voorziet het bestuur zelf in de verdere verdeling van de functies. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 4 jaar. Een bestuurslid is onbeperkt herkiesbaar.

Het bestuur stelt, op basis van de geldende zittingsperiode van de bestuursleden, een rooster van aftreden vast en houdt dit bij. Dit rooster moet zodanig worden opgemaakt, dat het een goed functioneren van het bestuur niet in de weg staat.

Binnen het bestuur van de Soester Zakenkring heeft eveneens zitting als adviseur, een afgevaardigde van BMO-Soest.

De gedetailleerde regels omtrent de benoeming van het bestuur en taken van het bestuur zijn opgenomen in de statuten, die verkrijgbaar zijn bij de secretaris.

Bestuursleden:

Voorzitter J. (Judith) de Pagter

judithdepagter.nl

info@judithdepagter.nl 06-22437335
Vice-voorzitter J.E. (Jan Erik) van der Wolf Bres Advocaten je.vanderwolf@bresadvocaten.nl 035-6031503
06-22222626
Penningmeester B.J.M. (Ben) Vial Auren benvial@auren.nl 033-4225888
06-53392775
Secretaris P.J.M. (Paul) Martens zakelijksoest.nl info@soesterzakenkring.nl 035-6010888
06-51316381
Secretaris Soester Zakenkring i.v.m. afwezigheid Paul
+ Afgevaardigde namens bestuur
Bedrijvenpark Centurionbaan Richelleweg S'berg
H.A. (Henk) van Asch BMO Soest henk@bmosoest.nl 06-53402100
Bestuurslid namens
Winkeliersvereniging Smitsveen/Overhees
R. (Richard) van Essen Alexanderhoeve Overhees overhees@alexanderhoevekaas.nl 035-6018491
Bestuurslid namens
Stichting Bedrijvenkring Soestdijkse Grachten
R. (Remco) Dorrestijn

 Dorrestijn.nl

remco@dorrestijn.nl

06-24533466

Bestuurslid namens
Winkelgebied Van Weedestraat
A. (Angelique) van der Linden Van der Linden - Drank in het Bijzonder info@vanderlinden-drank.nl 035-6012750
Bestuurslid namens
Winkeliersver. Soest-Zuid
W. (Wim) Brouwer Wijnhandel-Slijterij Brouwer soestzuid3768@gmail.com 06-25193714
Bestuurslid namens
ONS-Netwerk Soesterberg 
E. (Evert) ten Kate Bouwadvies Den Kaat evert@denkaatbv.nl 06-53189257
Bestuurslid namens
Soest Netwerkt
Vincent Aalbers

Draagvlakexpert

mail@vincentaalbers.nl 06-53885636
Bestuurslid namens
Horeca Soest
Thijs Duindam Restaurant De Soester Duinen thijs@soesterduinen.nl 06-53471255