Welkom bij ONS-Netwerk Soesterberg


Gezien dat in en om Soesterberg de komende jaren buitengewoon veel staat te gebeuren, is bundeling van tot nu toe afzonderlijke ondernemerskrachten van groot belang.

Gegeven de kansen voor ondernemers in de nabije toekomst, is het ongewenst dat in het verleden bestaande ondernemersorganisaties als VOS (Vereniging Ondernemers Soesterberg), OSSN (Ondernemers Stichting Soesterberg-Noord) en de Winkeliersvereniging, afzonderlijk blijven voortbestaan.

Eendracht maakt immers macht!

Bundeling van krachten maakt de invloed van de ondernemers groter. Daarom is het initiatief genomen om tot een nieuwe ondernemersvereniging te komen: ONS (Ondernemers Netwerk Soesterberg). Hierin zijn alle tot nu toe afzonderlijke organisaties worden opgenomen. Concreet, ONS Netwerk Soesterberg streven is om alle Soesterbergse ondernemers zich te laten aansluiten bij de nieuwe vereniging. Van de grootste bedrijven tot de zelfstandigen zonder personeel en alles wat zich daartussenin bevindt.

voorzitter ONS-Netwerk Soesterberg 

Correspondentie-adres:
ONS-Netwerk Soesterberg
Kerkstraat 9
3764 CR Soest

mail: info@ons-netwerk.nl