Copyright


De teksten en grafische voorstellingen (waaronder de foto's) op zakelijksoest.nl mogen niet zonder schriftelijke toestemming van de redactie van zakelijksoest.nl worden gebruikt of overgenomen. Met "gebruiken" of "overnemen" bedoelen we: verveelvoudigen en/of openbaar maken door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand.

Wilt u iets van zakelijksoest.nl gebruiken of overnemen, overleg dit dan eerst. Op deze manier hopen we te voorkomen dat oude en/of niet juiste informatie uit zakelijksoest.nl wordt verspreid en een eigen leven gaat leiden.

Voor vragen over het copyright kunt u  met Henk van Asch  henk@bmosoest.nl