Voorwaarden zakelijksoest.nl


Met het aanmaken van een profiel in het bedrijvenregister van www.zakelijksoest.nl verklaar jij je akkoord met de volgende voorwaarden:

  • Je bent als contactpersoon namens het bedrijf, waarvoor je een aanmelding doet in het bedrijvenregister van www.zakelijksoest.nl zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.
  • Om de gemeente Soest in de gelegenheid te stellen om een goede selectie te kunnen maken voor opdrachten tot € 25.000 is het verplicht om in het profiel in het bedrijvenregister zogenaamde CPV-codes in te voeren. Het zoeken naar de juiste CVP-code kan enige tijd kosten. Het is mogelijk om een oneindige hoeveelheid CPV-codes toe te voegen. Hoe preciezer de invulling van deze codes, hoe meer kans je maakt geselecteerd te worden door de gemeente Soest voor een opdracht tot € 25.000. Jij bent als contactpersoon namens het bedrijf zelf verantwoordelijk voor het juist invullen van de CPV-codes.
  • De aanvragen voor het aanmaken van een bedrijfsprofiel worden persoonlijk op volledigheid en steekproefgewijs gecheckt door de medewerkers van het uitvoeringsorgaan van de Soester Zakenkring: BMO genaamd.
  • De Soester Zakenkring als eigenaar van www.zakelijksoest.nl kan nooit voor de onjuistheid van gegevens aansprakelijk gesteld worden.
  • Je ontvangt twee maal per jaar een geautomatiseerde e-mail namens www.zakelijksoest.nl waarbij je wordt gevraagd in het bedrijvenregister in te loggen en gegevens te checken en/of aan te passen. Indien je niet reageert op deze e-mail zullen jouw gegevens “on hold” gezet worden totdat je de gevraagde actie hebt uitgevoerd.
  • Indien je geen lid bent van de Soester Zakenkring en/of een van de aangesloten lidverenigingen en je een profiel wil aanmaken in het bedrijvenregister van www.zakelijksoest.nl dan kun je dit doen na betaling van € 40,00 excl. BTW per 3 jaar.
  • Je ontvangt automatisch een nieuwe factuur na 3 jaar, indien het profiel nog steeds actueel is en na controle of er geen sprake is van een lidmaatschap van de Soester Zakenkring en/of een van de aangesloten lidverenigingen.
  • Het niet betalen van de factuur van € 40,00 excl. BTW per 3 jaar, leidt onherroepelijk tot het verwijderen van het profiel in het bedrijvenregister van www.zakelijksoest.nl
  • Voor leden van de Soester Zakenkring en/of andere aangesloten lidvereningen is het aanmaken van een profiel in het bedrijvenregister van www.zakelijksoest.nl gratis (kosten worden betaald uit bijdrage aan BMO van € 25,00 excl. BTW per jaar).
  • Het is voor alle gebruikers van het bedrijvenregister mogelijk via het bedrijvenregister te zoeken naar bedrijven en hun contactpersonen binnen de gemeente Soest.