Doelstelling


De Soester Zakenkring stelt zich ten doel:

  1. Het bevorderen van een goede onderlinge verstandhouding tussen de in de gemeente Soest gevestigde ondernemers, en in het bijzonder de bij de Soester Zakenkring aangesloten leden.
  2. Het ten behoeve van de leden van de vereniging onderhouden van regelmatige contacten met de overheid en de publieke instellingen zoals gemeente,  Kamer van Koophandel, VNO-NCW, provincie Utrecht, regionale bedrijvenkringen, etc.
  3. Het bevorderen van de bloei van de gemeente Soest als woon- en werkgemeente.