Privacyverklaring


De website zakelijksoest.nl stelt aan leden en/of derden geen informatie beschikbaar die herleidbaar is naar persoonlijke gegevens, zoals namen, adressen, telefoonnummers of e-mailadressen.  Informatie over bezoeken aan deze site gebruikt zakelijksoest.nl slechts voor technische en statistische doeleinden, bijvoorbeeld om de toegankelijkheid en werking van de site te verbeteren.

Bij een aantal toepassingen wordt op deze website gebruik gemaakt van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die met pagina’s van de website worden meegestuurd en door uw browser op uw browser op uw computer worden geplaatst. De gegevens in de cookies blijven anoniem. De cookies worden gebruikt om uw voorkeuren voor de weergave van zakelijksoest.nl op te slaan. Zo wordt uw voorkeur voor de tekstgrootte opgeslagen en om de site al dan niet in hoog contrast weer te geven. Het onderdeel Wet- en regelgeving slaat uw voorkeuren met betrekking tot de weergave van wetteksten op. Deze cookies worden niet gebruikt om een profiel over de bezoekers van zakelijksoest.nl aan te maken of om de bezoekers te volgen. Zakelijksoest.nl plaatst geen cookies van derde partijen..

Zakelijksoest.nl hecht veel waarde aan uw privacy. Informatie over personen en/of ondernemingen mag en zal derhalve niet gebruikt worden voor (niet)-commerciële doeleinden.

Zakelijksoest.nl behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen en/of aanvullingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen en/of aanvullingen op de privacyverklaring worden hier gepubliceerd en zijn na publicatie met onmiddellijke ingang van kracht.

Voor vragen over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen.