Activiteiten


Ondernemers inloopspreekuur

Een van de succesvolle activiteiten van de Bedrijven Management Organisatie Soest in combinatie met de gemeente Soest is het Inloopspreekuur. Nynke Minkema, bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente Soest en Henk van Asch zijn dan beschikbaar om te luisteren, u te woord te staan en waar nodig te adviseren over kwesties van zakelijke en algemene aard. Vanaf 2021 doen we dat niet meer fysiek, maar digitaal per mail en maken we indien nodig separaat een afspraak.  bel dna naar 06-53402100 of mail naar henk@bmosoest.nl 

Beveiliging

Uw bedrijfspand beveiligd: wel zo prettig!

BMO Soest biedt ondernemingen van het bedrijventerreinen Soestdijkse Grachten de mogelijkheid om deel te nemen aan de Collectieve Beveiliging door regelmatige surveillance en alarmopvolging.
Er wordt nauw samengewerkt met het beveiligingsbedrijf Securitas te Amersfoort. Collectieve Beveiliging houdt in dat op wisselende tijden een beveiligingsmedewerker van Securitas permanent rondrijdt op het bedrijventerrein en toeziet dat er geen ongerechtigheden plaatsvinden. Tevens wordt a-selectief gecontroleerd of ramen en deuren gesloten zijn. Onverhoopt zal de beveiligingsmedewerker bij calamiteiten binnen de collectieve uren bij een aangesloten bedrijf handelend optreden. Zodoende hoeft de ondernemer in die gevallen niet in actie te komen; afgezien van exeptionele uitzonderingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henk van Asch mob. 06-53402100 of henk@bmosoest.nl of
Bas de Haas mob. 06-53843794 of bas@bmosoest.nl.

Collectieve inkoop

BMO Soest tracht de belangen van haar leden zo goed mogelijk te behartigen, tegen zo laag mogelijke kosten. Door samenwerking van de drie bedrijvenkringen (Soester Zakenkring, Bedrijvenkring Soestdijkse Grachten en "Ons-Netwerk" Soesterberg) realiseert BMO Soest voor de deelnemende ondernemingen voordeel bij de inkoop van diverse diensten. Gezamenlijke inkoop door BMO Soest heeft als bijkomend voordeel deze sneller, efficiënter en daardoor goedkoper kan opereren/inkopen dan als de afzonderlijke partijen dat zelf zouden doen.

Een vitaal bedrijventerrein: het visitekaartje voor uw bedrijf

BMO Soest beheert en zorgt voor het onderhoud van de bedrijventerreinen van de Soestdijkse Grachten en Soesterberg-Noord. In aanvulling op de werkzaamheden door de gemeente worden o.a. uitgvoerd: het onderhoud van struiken, bomen en gras, het opruimen van zwerfafval en het beheren en reinigen van de (straat)bebording van de terreinen en allerhande niet nader te bepalen en te benoemen werkzaamheden. Uiteraard zorgt BMO Soest ook voor voldoende bewegwijzering en een goede ontsluiting van de bedrijventerreinen, zodat uw relaties uw bedrijf eenvoudig en snel kunnen bereiken.

Overleg met de gemeente Soest

BMO Soest vertegenwoordigt uw bedrijfsbelang op de bedrijventerreinen door voortdurend in gesprek te zijn met de gemeente.
Samen met de gemeente werkt BMO Soest aan oplossingen voor o.a. parkeerproblemen en de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen.
Maar dat is niet alles. Door de goede relatie met de gemeente kan BMO Soest u ook ondersteunen bij uw individueel overleg met de gemeente over zaken die van belang zijn voor uw bedrijf.

Netwerk van en voor ondernemers

Ondernemen doet u niet alleen.

BMO Soest initieert contactmomenten met andere ondernemers. BMO Soest organiseert bijeenkomsten waar niet alleen ruimte is om ontspannen te netwerken, maar waar interessante onderwerpen aan bod komen. Klik op 'Agenda' in de linkerkolom voor een overzicht van de diverse bijeenkomsten van de kringen. Bovendien houdt BMO Soest haar leden op de hoogte van allerhande activiteiten via nieuwsbrieven per e-mail en een vrijwel dagelijkse update van de website www.zakelijksoest.nl

Zijn er kwesties die van algemeen en urgent belang zijn, dan worden de leden direct per e-mail op de hoogte gebracht.

Vertegenwoordiging naar buiten

BMO Soest richt zich niet alleen op en naar de aangesloten ondernemingen, maar denkt ook aan de omgeving van haar leden. Via o.a. de Soester Zakenkring is er regelmatig overleg met de gemeente Soest, VNO-NCW Midden, provincie Utrecht en de regionale bedrijvenkringen. BMO Soest (bedrijvenmanager Henk van Asch) is als adviseur verbonden aan het Algemeen Bestuur van de Soester Zakenkring.

Centraal aanspreekpunt:

BMO Soest behartigt de belangen van alle lidbedrijven in de gemeente Soest. Schroom niet BMO Soest te informeren over uw ideeën en hoe er een nog prettiger  ondernemersklimaat gecreërd kan worden. Bel gerust met de bedrijvenmanager over een goed idee of met een klacht. BMO Soest is er immers om zaken voor en met u te verbeteren!