Wie zijn wij


Nadat de Soester Fabrikantenkring in 1951 het levenslicht zag werd de Soester Zakenkring in 1959 opgericht als vereniging. Het initiatief voor de oprichting is genomen door o.a. de eerste voorzitter de heer A.H. Hoegen Dijkhof. De statuten van onze vereniging zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

De Soester Zakenkring werkt nauw samen met Bedrijven Management Organisatie Soest (BMO Soest), de besturen van Stichting Bedrijvenkring Soestdijkse GrachtenONS-Netwerk Soesterberg, Bedrijventerrein Richelleweg, Winkeliersverenigingen 'Winkelgebied Van Weedestraat', 'Soest-Zuid', Rademakerstraat (Soesterberg), Soest Netwerkt en Koninklijke Horeca Nederland afd. Baarn-Soest. De Soester Zakenkring heeft de paraplufunctie en is spreekbuis voor alle aangesloten ondernemerskringen in de gemeente Soest.

De Soester Zakenkring bekleedt een zelfstandige positie. Het opereren van de vereniging vindt plaats op basis van een eigen rechtspersoonlijkheid en de daarvan afgeleide doelstellingen en werkwijze.

BMO Soest heeft een uitvoerende functie voor alle aangesloten bedrijven op de bedrijventerreinen in de gemeente Soest. Waar wenselijk en haalbaar worden initiatieven binnen BMO Soest gebundeld, waardoor onderwerpen van gemeenschappelijk belang op een doelmatige en doelgerichte wijze kunnen worden gecoördineerd.

Voor wie is de Soester Zakenkring bestemd?

De Soester Zakenkring is opgericht als platform van overleg en samenspraak, bestemd voor natuurlijke personen en rechtspersonen, die het zelfstandig ondernemerschap uitoefenen, geen detailhandel zijnde, minimaal 2 jaar gevestigd zijn binnen de gemeente Soest en tenminste 1 werkzame persoon in dienst hebben. De begrippen “onderneming” en “lidmaatschap” zijn in de statuten nader uitgewerkt.

Leden van onze vereniging zijn zij die zich bij de Soester Zakenkring hebben aangemeld en door het dagelijks bestuur, na toetsing door een ballotagecommissie, als zodanig zijn toegelaten. Anno 2019 telt onze vereniging circa 160 leden.