Wie zijn wij


De Soester Zakenkring vindt haar oorsprong in de Soester Fabrikantenkring (opgericht in 1951). Hieruit werd in 1959 de vereniging de Soester Zakenkring opgericht, op initiatief van onder meer de eerste voorzitter de heer A.H. Hoegen Dijkhof.

De Soester Zakenkring werkt nauw samen met Bedrijven Management Organisatie Soest (BMO Soest), de besturen van Stichting Bedrijvenkring Soestdijkse GrachtenONS-Netwerk SoesterbergBedrijventerrein Richelleweg, Winkeliersverenigingen  'Soest-Zuid', Rademakerstraat (Soesterberg), en Koninklijke Horeca Nederland afd. Baarn-Soest. De Soester Zakenkring heeft de paraplufunctie en is spreekbuis voor alle aangesloten ondernemerskringen in de gemeente Soest.

De Soester Zakenkring bekleedt een zelfstandige positie. Het opereren van de vereniging vindt plaats op basis van een eigen rechtspersoonlijkheid en de daarvan afgeleide doelstellingen en werkwijze. De statuten van onze vereniging zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

BMO Soest heeft een uitvoerende functie voor alle aangesloten bedrijven op de bedrijventerreinen in de gemeente Soest. Waar wenselijk en haalbaar worden initiatieven binnen BMO Soest gebundeld, waardoor onderwerpen van gemeenschappelijk belang op een doelmatige en doelgerichte wijze kunnen worden gecoördineerd.

Voor wie is de Soester Zakenkring bestemd?

De Soester Zakenkring is bestemd voor alle ondernemers (natuurlijke personen en rechtspersonen), die het zelfstandig ondernemerschap uitoefenen en gevestigd zijn in de gemeente Soest. Het doel is het faciliteren van leuke en leerzame ontmoetingen tussen de leden en de vertegenwoordiging van de belangen van de ondernemers naar de gemeente. Anno 2022 telt onze vereniging circa 140 leden.