Raad van toezicht


Het toezichthoudende orgaan van BMO Soest wordt gevormd door een Raad van Toezicht. Hierin zijn vertegenwoordigd één afgevaardigde van de besturen van de participerende kringen in Soest en Soesterberg. Ter ondersteuning van BMO Soest is een bedrijvenmanager aangesteld die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken en de uitvoering van de opgelegde taken.

Samenstelling van de Raad van Toezicht:

Voorzitter Ben Vial Auren Amersfoort benvial@auren.nl 06-53392775
Lid Ed Rijnja DMF Coating ed.rijnja@dmf-coating.nl 06-53116037
Bedrijvenmanager Ing. H.A. (Henk) van Asch BMO Soest henk@bmosoest.nl 06-53402100