Raad van toezicht


Het toezichthoudende orgaan van BMO Soest wordt gevormd door een Raad van Toezicht. Hierin zijn vertegenwoordigd één afgevaardigde van de besturen van de participerende kringen in Soest en Soesterberg. Ter ondersteuning van BMO Soest is een bedrijvenmanager en een assistent aangesteld die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken en de uitvoering van de opgelegde taken.

Samenstelling van de Raad van Toezicht:

Voorzitter E.J.O van de Kamp Soester Zakenkring penningmeester@soesterzakenkring.nl
Secretaris J.B.J. (Jörgen) Putman Ons Netwerk Soesterberg jorgen.putman@leansixsigmapartners.nl
Bedrijvenmanager Ing. H.A. (Henk) van Asch BMO Soest henk@bmosoest.nl 06-53402100
Assistent Bedrijvenmanager B. (Bas) de Haas BMO Soest bas@bmosoest.nl 06-53843794
bedrijfscontactfunctionaris Yassin Zarouih gemeente Soest y.zarouih@soest.nl06-40689191 06-40689191