Parkmanagement


Parkmanagement

Het parkmanagement op het Bedrijvenpark Centurionbaan is een publiek-private samenwerking tussen de gemeente Soest en de betrokken bedrijven. De partijen trekken gezamenlijk op in optimaal beheer van het bedrijventerrein.

Het gaat daarbij om overdracht van het beheer en onderhoud van de bovengrondse infrastructuur (openbare ruimte) en initiatieven van de bedrijven om gezamenlijk collectiviteitsvoordelen te behalen en te benutten.

Vanaf 1 augustus 2020 is er regelmatig een surveillance van het bedrijvenpark en dan vooral tijdens de uren dat de centrale entree gesloten is. Ook is de alarmopvolging geregeld en besproken met de bedrijven op het bedrijvenpark.

Wilt u meer informatie hierover dan kunt u zich richten tot het Parkmanagement, henk@bmosoest.nl  of bas@bmosoest.nl

banner-bmo

Vereniging

Het parkmanagement komt in handen van de Coöperatieve Vereniging Bedrijventerrein Richelleweg U.A (Coöperatie) die in mei 2012 is opgericht. Alle bedrijven die zich vestigen op het bedrijventerrein zijn lid van de Coöperatie. Het bestuur van de Coöperatie zal bestaan uit bestuurders en werknemers van de gevestigde ondernemingen. De uitvoering van het parkmanagement wordt verzorgd door de Stichting Bedrijven Management (BMO Soest) die een ruime ervaring heeft in het beheren en onderhouden van bedrijventerreinen in Soest.

Voor meer informatie over de vereniging en het parkmanagement kunt u contact opnemen met:

Coöperatieve Vereniging Bedrijventerrein Richelleweg U.A.

Bedrijvenpark Centurionbaan

Kerkstraat 9
3764 CR Soest

ing. H.A. (Henk) van Asch,
BMO Soest:
T:  06 - 534 02 100 
E: henk@bmosoest.nl
    henkvanasch@gmail.com

Bas de Haas
T:  06 - 538 43 794
E: bas@bmosoest.nl