Ledenvergadering Stichting Soestdijkse Grachten


Donderdag 10 september 2020

Het was een bijzonder gezicht. De veertig aanwezigen tijdens de Algemene Ledenvergadering van Stichting de Soestdijkse Grachten hadden de ruimte. Netjes op anderhalve meter afstand van elkaar werd de vergadering in de grote zaal van het Hilton Royal Parc gevolgd.

Voorzitter Remco Dorrestijn stond bij de opening stil bij de afgelopen maanden. De coronacrisis zorgt voor onzekerheid en zorgen over de toekomst, maar initieert ook creatieve en leuke initiatieven. De voorzitter is voorzichtig positief. ,,Ik zie en hoor weinig problemen en er zijn tot nu toe geen directe faillissementen. Als je met ons wilt praten, neem contact op.”

Veiligheid
Remco geeft een overzicht van het afgelopen jaar. De veiligheid op het terrein is goed voor elkaar, met ‘slechts’ drie auto-inbraken, de groenvoorziening is goed geregeld. Remco maakt zich wel zorgen over de plannen van de gemeente die plekken voor de hangjeugd op het bedrijventerrein wil creëren.  ,,Het bedrijventerrein is niet bedoeld voor entertainment van de jeugd.”

Daarnaast wil het bestuur betere voorzieningen voor fietsers. Remco: ,,Het zal nog één à twee jaar duren voordat er fietspaden zijn. Zeker op de Dorresteinweg en de Zuidergracht moet het veiliger voor fietsers worden.”

Remco stelt de vraag waarom er een bedrijvenkring nodig is. Hij geeft zelf het antwoord: ,,Als je niet organiseert gebeurt er niks. We hebben een groot missiegebied met 400 bedrijven en ook nog een tachtig verenigd via VvE’s. Van al die organisaties zijn er slechts honderd aangesloten.”

Financiën
Nadat de notulen van de vorige ledenvergadering zijn vastgesteld neemt penningmeester Arjan Klaver het woord. De verliezen van de stichting zijn aanmerkelijk teruggelopen en dat is vooral te danken aan het terugdringen van de kosten. Aan de inkomstenkant moet er wel wat gebeuren en een verhoging van de inkomsten is voornamelijk te realiseren via ledenwerving. ,,Een mooie uitdaging voor de nieuwe bestuursleden.” Het is een kwinkslag naar Loek de Rooij (voorzitter) en Hans van der Meer die later in de vergadering de opvolgers worden van respectievelijk Remco Dorrestijn en Arjan Klaver.

De penningmeester sluit positief af. Hij verwacht dat het komende jaar zwarte cijfers geschreven worden. Aert Buijvoets onderstreept, namens de kascontrolecommissie, de woorden van Arjan. ,,Als de inkomsten niet toenemen zal de stichting in de loop der jaren financieel opdrogen.” In een verklaring dechargeert Aert de penningmeester.

Glasvezel
De infrastructuur en de herontwikkeling van het TBS-terrein, waar industrieterrein De Kolken wordt ontwikkeld komt ter sprake. Remco de Hiep vertelt over het glasvezelnetwerk dat het afgelopen jaar via For Freedom is gerealiseerd. ,,Sneller internet voor het hele terrein. Beveiliging op eigen netwerk. Een win-win-situatie.” De inspanningen van Remco de Hiep worden met applaus gewaardeerd.

Nieuwe voorzitter en penningmeester
Loek de Rooij stelt zich voor als de nieuwe voorzitter. Hij bedankt zijn voorganger Remco Dorrestijn met een flesje wijn en vertelt over de plannen die hij heeft. ,,We gaan als bestuur hands on. Wij willen de bedrijven bezoeken.” Hans van der Meer is de nieuwe penningmeester en de komende maanden gaat hij zich inzetten voor ledenwerving. ,,Zowel eigenaren als gebruikers gaan wij benaderen voor het lidmaatschap.” Hans overhandigt aan zijn voorganger Arjan Klaver bloemen en wijn. Beide afscheidnemende bestuurders ontvangen van Judith de Pagter, voorzitter van de Soester Zakenkring, een boek over het Soester Uitgaansleven. Bestuurslid Wilko van Dorresteijn is aftredend en en omdat hij zich herkiesbaar stelt wordt hij herkozen in het bestuur.

Kansen in de crisis
Na het officiële gedeelte is het tijd voor de sprekers. Allereerst is het podium voor wethouder van onder meer economische zaken Liesa van Aalst. De VVD-wethouder blikt terug op de vorige ledenvergadering. ,,Toen zaten we schouder aan schouder in de Ambachtshal, nu zitten we als satellieten in deze grote zaal. De verwachtingen rondom corona zijn negatief, het hangt boven ons hoofd. De crisis biedt ook kansen voor thuiswerken en digitaal vergaderen.”

De bewindsvrouw vertelt dat in de provincie Utrecht relatief gezien weinig schade geleden wordt. ,,Zeker als je het vergelijkt met een regio als Amsterdam. In Soest zijn er branches die het zwaar hebben, zoals de horeca en evenementen. 67% heeft een daling in de omzet en 55% is bezig met aanpassingen. Niemand ontkomt aan deze crisis. Tot op heden zijn er in Soest nog geen faillissementen door corona maar toch kunnen we het effect wel merken door de stijging van het aantal WW-uitkeringen.”

De gemeente heeft veel verantwoording vertelt de wethouder. ,,Ook de GGD behoort tot de gemeentetaken, wij zijn bovendien een veiligheidsregio. Als gemeente proberen met de ondernemers mee te denken. Belasting en huur worden uitgesteld, terras- en openingstijden worden uitgebreid of aangepast.”

Liesa van Aalst doet tenslotte een beroep op de ondernemers: ,,Het is in deze tijden vaak moeilijk om met elkaar in contact te komen. Laat ons weten hoe we Soest door corona heen helpen. Het is een ingewikkelde klus. Hou ons op de hoogte.”

Hierna is het tijd voor het tekenen van het energieconvenant. Het verslag hierover is te lezen (en te zien) via deze link.

Positief
Als slotact is er een motivatiespeech van Rob Wuijster. De voormalige bondscoach van het Zwitserse hockeyteam neemt de aanwezigen mee in een verhaal over ‘Gedachten zijn Krachten’. ,,Hoe kun je zelf je gedachten op een eenvoudige manier positief beïnvloeden?” Het zijn leerzame handreikingen in een tijd waarin niks meer zeker lijkt.

De onderhoudende vergadering wordt afgesloten met een informele borrel.

Tekst: Peter Beijer
Foto’s: Jaap van den Broek

Nieuwsoverzicht