Energieconvenant is getekend


Woensdag 09 september 2020

Dinsdag 8 september werd tijdens de algemene ledenvergadering van de Stichting De Soestdijkse Grachten het energieconvenant getekend door Bedrijven Managementorganisatie (BMO) Soest, de gemeente Soest, de Soester Zakenkring en een afvaardiging van de eerste twintig bedrijven die met het convenant meedoen.

De ondernemers die zich hebben aangesloten verplichten zich om energiemaatregelen te treffen waarvan de investering binnen afzienbare tijd is terug te verdienen. In ruil hiervoor krijgen zij adviezen en een energiescan waarmee inzicht gegeven wordt om flinke energiebesparingen te realiseren.

De energiescan licht het bedrijf en het bedrijfspand door. Zo wordt er een opname van het pand genomen en de bedrijfsvoering genomen. Hierna volgt een dynamische digitale rapportage waarin de ondernemer op eenvoudige manier kan zien wat en op welke manier energie en dus geld bespaard kan worden. Daarnaast krijgt de ondernemer uitleg hoe aan de wettelijke eisen voldaan kan worden en krijgt deze een jaar lang begeleiding bij het nemen van maatregelen. De begeleiding bestaat ook uit hulp bij offertetrajecten en hulp bij het voldoen aan de informatieplicht.

Bas de Haas, consultant namens BMO laat weten: ,,De ervaring leert dat er gemiddeld meer dan dertig procent op energiekosten bespaard kan worden, met een terugverdientijd van minder dan drie jaar.”

Doordat de gemeente de helft van de scans betaald kan deze nog maximaal € 600 kosten. Een scan voor gebouwen minder dan 2000 m2 komt netto op € 200 voor de ondernemer.

De ondertekening gebeurde in de grote zaal van het Hilton Royal Parc. Daar hadden veertig ondernemers zich verzameld voor de ledenvergadering Stichting De Soestdijkse Grachten. De stichting behartigt de belangen van het gelijknamige industrieterrein.

Energie-wethouder Nermina Kundic tekende namens de gemeente het convenant. In een verklaring laat zij weten: ,, Ik ben trots op en blij met de ondertekening van het energieconvenant met het Soester bedrijfsleven. Mijn dank gaat uit naar de Soester Zakenkring en de BMO Soest die zich hebben ingezet om dit mogelijk te maken en de eerste twintig bedrijven die vandaag de uitdaging aangingen.”

https://static.reto.media/zakelijksoestnl/upload-2020/energieloket-ondertekend-energieconvenant-soest-200908.pdf

 

Nieuwsoverzicht