Nieuwsbrief ONS-Netwerk Soesterberg 5 februari 2020


Donderdag 06 februari 2020

NIEUWSBRIEF ONDERNEMERS NETWERK SOESTERBERG

Beste leden en andere belangstellenden.

1. Ondernemersfonds

In 2019 is er hard gewerkt aan het opzetten van het Ondernemersfonds voor Soest. Er werd een   rapportage opgesteld door Buro Blaauwberg en er werden informatiebijeenkomsten voor belanghebbenden georganiseerd. Dit alles heeft er toe geleid dat een concreet voorstel aan het College van B&W kon worden gedaan. Na beantwoording van vragen is het College inmiddels akkoord gegaan met de rapportage. Alvorens deze ter besluitvorming aan de raad voor te leggen heeft men de betreffende stukken ter visie gelegd om belanghebbenden in de gelegenheid te stellen zienswijzen in te dienen. Dit kan tot 14 februari 2020. Op basis van de reacties zal het College een Raadsvoorstel maken dat ter besluitvorming aan de Raad wordt voorgelegd. Naar verwachting zal dit rond mei a.s. plaats vinden. Als ONS-NETWERK zullen wij een nadrukkelijk positieve zienswijze indienen gezien het grote  belang dat een dergelijk fonds voor Soesterberg. Indien het positieve besluit voor de zomer valt, kan het fonds per 1 januari 2021 aan de slag. De betreffende stukken kunt u vinden via https://www.zakelijksoest.nl/nieuws/8544/initiatief-ondernemersfonds

2. Overleg gemeente Soest

Het bestuur van het ONS overlegd periodiek met de ambtelijke staf van de gemeente Soest over de voortgang van de projecten in Soesterberg en de vragen en opmerkingen die er leven.

Maar ook over toeristische knelpunten.

Daarnaast heeft in december 2019 een overleg met de wethouders Liesa van Aalst en Harry Dijkhuizen plaats gevonden over de slechte score in de enquête over de inwonerstevredenheid over de gemeente Soest. ONS-NETWERK heeft hier diverse punten als mogelijke oorzaken kunnen aandragen en ook suggesties gedaan ter verbetering. Medio februari wordt dit overleg met het voltallige College van B&W voortgezet om af te stemmen hoe wij met elkaar een aantal zaken kunnen gaan verbeteren.

3. Nieuwe leden: u kunt ONS-NETWERK eenvoudig helpen

Het ONS-Netwerk is een vereniging, die namens haar leden werkt aan een goed ondernemersklimaat in Soesterberg in de breedste zin van het woord. Daarmee is de afgelopen jaren al veel bereikt en wij hebben nog genoeg plannen op de plank liggen ter verdere verbetering. Daarvoor zijn ook financiën nodig en vandaar dat leden contributie betalen. Om de Soesterbergse ondernemers zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen zijn wij op zoek naar nieuwe leden. Daarvoor stellen wij o.a. onze   Netwerkbijeenkomsten open voor ondernemers die eens kennis willen komen maken.

Graag roepen wij onze leden op om in hun directe omgeving te kijken wie zij als collega-ondernemer een keer mee kunnen nemen naar onze bijeenkomsten om hen enthousiast te maken voor het lidmaatschap van het ONS. Mogen wij op u rekenen? Aanmelden? info@ons-netwerk.nl.

Voor meer informatie: Gisela Putman , tel. O6-42791360

4. Kort verslag van de oudjaarsbijeenkomst

Op 11 december 2019 vond de Oudejaars netwerkbijeenkomst plaats van ONS-NETWERK. Wij werden gastvrij ontvangen door ons lid De Ridder B.V. in haar nieuwe bedrijfsgebouw aan de Centurionbaan. Naast een rondleiding werd voor een hapje en drankje gezorgd. Ook een gezellige kerstsfeerinrichting ontbrak niet, hulde! De bijeenkomst stond verder in het teken van de ontwikkelingen rond de diverse (bouw) plannen in en rond Soesterberg, enthousiast toegelicht, bijna traditiegetrouw, door de heren Mustafa Hamurcu en Reinier Kalt van de gemeente Soest. De nieuwe Bakkerie aan de Rademakerstraat stelde zichzelf voor en gaf een mooi kerstpakket mee aan de talrijke aanwezigen. Verder lichtte onze voorzitter de plannen van ONS-NETWERK toe voor 2020, met speciale aandacht voor toerisme, winkelen en evenementen.  

5. Duurzaamheid

Ook dit jaar organiseert de gemeente Soest samen met de Stichting Soest Duurzaam de Duurzaam

Een Energiescan is een prachtige eerste stap naar het verduurzamen van uw bedrijfspand. De kosten hiervan kunnen geen belemmering zijn.

Interesse? Kijk op https://duurzamebedrijvensoest.nl/energiescan-voor-bedrijven/

Voor het bestuur

Evert ten Kate

voorzitter

 

 

 

 

 

Nieuwsoverzicht