Verkeersbesluit verdiepte ligging N237 Soesterberg


Donderdag 11 juni 2015

Om de verbinding tussen het dorp Soesterberg en vliegbasis te versterken, is het cruciaal om samenhang aan te brengen tussen het noorden en zuiden van het dorp. De N237 doorsnijdt het dorp Soesterberg en vormt daarmee een forse barrière. Daar komt bij dat vanwege de verkeersdrukte op de A28 voor de provinciale weg N237 een overloopfunctie is voorzien. Dit zorgt voor een aanvullende barrièrewerking van de provinciale weg. Deze beide ontwikkelingen leiden tot het aanpakken van de barrièrewerking van de N237.

Voor uitgebreide informatie over het door de gemeente Soest genomen verkeersbesluit, lees verder.

Het volledige besluit is te lezen in de Staatscourant van 11 juni, zie deze link.

Bron: gemeente Soest

Nieuwsoverzicht