Sluit aan bij de U15


Donderdag 24 april 2014

De U15 is een groeiend netwerk van werkgevers die de bereikbaarheid van de regio Midden-Nederland willen verbeteren. Een betere bereikbaarheid heeft veel voordelen voor uw bedrijf, zoals kostenreductie en een lagere CO2-uitstoot.

De U15 is een belangrijke gesprekspartner voor het ministerie van I&M, de provincie Utrecht en de grote steden in Midden Nederland. Wij vertegenwoordigen het bedrijfsleven in het bestuurlijk trio van Beter Benutten Midden-Nederland. In de U15 delen bedrijven kennis en ervaringen met elkaar. Daarnaast nemen U15-bedrijven deel aan projecten die de bereikbaarheid in de regio vergroten. Voorbeelden hiervan zijn het stimuleren van fietsen binnen het bedrijf en de invoering van een mobiliteitsbudget.

Een betere bereikbaarheid van de regio Midden-Nederland is een onderwerp waar werkgevers in de regio belang bij hebben. Het leidt onder meer tot kostenreductie en minder CO2-uitstoot. Omdat we samen meer kunnen bereiken dan alleen, hebben inmiddels bijna tachtig werkgevers zich verenigd in de U15. Wij geloven dat de U15 ook voor u kansen biedt en nodigen u uit om vandaag nog aan bij ons netwerk aan te sluiten.

Als deelnemer aan het U15 netwerk heeft u toegang tot alles wat de U15 biedt: een netwerk met collega-werkgevers, praktische kennisuitwisseling, inhoudelijke bijeenkomsten en deelname aan projecten. Bovendien is de U15 een sterke gesprekspartner voor de overheid en een inspirerende omgeving om samen projecten te realiseren. Wanneer u aansluit betekent dit dat u de doelstellingen van de U15 steunt om tot een betere bereikbaarheid van de regio te komen. Aansluiten kost u geen geld, en verplicht u tot niets.

Bijgevoegd hebben we de factsheets ´Wat is de U15´ en ´Wat doet de U15´. Bovendien kunt u onze video bekijken om een indruk te krijgen van de U15. Als u aansluit krijgt u een certificaat en komt uw logo op onze site te staan en laat u daarmee zien dat u onderdeel bent van een netwerk dat samenwerkt om de bereikbaarheid van Midden-Nederland te verbeteren.

Ik zou u graag begroeten binnen het netwerk van de U15. Mocht u nu al vragen hebben, dan kunt u altijd even contact opnemen met mij of met Bas Kersten (bk@vanvieren.nl of 06-14684818). Op onze website vindt u meer informatie en praktijkvoorbeelden en ervaringen van werkgevers. U bent uiteraard ook van harte welkom op de inloopmiddag of op één van de U15-Cafés om daar kennis te maken met de U15.

Hartelijke groet,
Annelies Hermens
Voorzitter U15

Bron: U15

Nieuwsoverzicht