Informatie over U15


Woensdag 05 december 2012

Wilt u meer informatie over de U15? Bijvoorbeeld wat een mogelijke overeenkomst tussen de U15 en andere werkgevers inhoudt?

Lees dan de volgende twee documenten:

1. de overeenkomst die de U15 met werkgevers wil afsluiten en
2. de samenwerkingsovereenkomst die de U15-leden eerder dit jaar sloten met elkaar.

Zie ook: Slim Reizen en Slim Werken

Bron: &Morgen

Nieuwsoverzicht