Update energietransitie mei 2024


Donderdag 16 mei 2024

Acht pandeigenaren op bedrijventerrein De Grachten hebben momenteel twaalf elektriciteitsaansluitingen op het elektriciteitsnet. Deze aansluitingen voorzien in stroomverbruik en kunnen ook elektriciteit terugleveren. Het instituut voor milieu en duurzame energiebronnen Groendus uit Utrecht zal het gebruik van en de teruglevering via deze aansluitingen analyseren (met kwartierwaarden of zelfs fijner). Na deze analyse zullen we weten hoe we een meer gebalanceerde situatie kunnen bereiken tussen de bedrijven die zijn aangesloten bij de Energie Coöperatie De Soestdijkse Grachten (in oprichting).

Hierbij wordt gebruik gemaakt van Energy Hubs. Een Energy Hub is een lokaal knooppunt in een geïntegreerd energiesysteem, waar het aanbod van een of meer energiedragers efficiënt wordt afgestemd op de vraag naar energie na een of meer conversie- en/of opslagstappen. Het dal van de een kan de piek van een ander zijn. Energy hubs stimuleren de productie en het gebruik van duurzame energie, waardoor netcongestie afneemt en de energietransitie versnelt.

We zien potentie op De Soestdijkse Grachten en op de Centurionbaan, met een grote laadvraag vooral in Soest. Het is bemoedigend om te merken dat er een grote intrinsieke motivatie is bij de betreffende ondernemers. Zij kijken vooruit en nemen het heft in eigen handen.

Er zullen hoogstwaarschijnlijk batterijen worden ingezet; een gigabatterij voor algemeen gebruik of meerdere kleinere batterijen voor specifieke situaties. Niet-teruglevering is dan geen probleem meer omdat de energie binnen het terrein blijft en voorziet in de energiebehoefte elders. De batterij wordt geladen bij grote opwekking met zonnepanelen en in dalperioden van het net, en een veelgebruiker kan hier gebruik van maken (bijvoorbeeld voor het opladen van voertuigen). De energietransitie is noodzakelijk; in de toekomst zullen we veel meer duurzame energie nodig hebben. Daarom is de komst van windmolens absoluut noodzakelijk. Twee locaties voor plaatsing van windmolens worden momenteel onderzocht: bij de A28 ter hoogte van Soesterberg en in het grensgebied Isselt Soest/Amersfoort. (zie dit bericht)

De ontwikkeling bij de Centurionbaan in Soesterberg lijkt eenvoudiger. Daar kunnen we naar huidig inzicht volstaan met één tot meerdere batterijen voor de komende jaren; een Energy Hub is daar niet direct nodig.

Helaas zijn er dit jaar complicaties ontstaan, voornamelijk door de pieken in het Tennet-netwerk die het totale transport over het elektriciteitsnet beïnvloeden. De grafiek van Tennet is namelijk niet gelijk aan die van Stedin. Tennet neemt namelijk ook elektriciteit op van windmolenparken, transporteert naar Duitsland en voert andere transporttaken uit (afname en invoeding).

In de provincie Utrecht zijn voorlopig slechts twee Energy Hubs toegestaan, waarvan de meest kansrijke zullen worden gekozen. De provincie zal de komende maanden beslissen over de uitrol van deze hubs in samenwerking met Stedin.

Tot slot: toekomstige energievoorzieningen moeten autonomer worden, met mogelijkheden voor lokale gasgeneratoren of warmtekrachtcentrales (gericht op decentrale opwekking van elektriciteit, niet op meer gasverbruik). Deze maatregelen zorgen ervoor dat het totale gasverbruik in Nederland afneemt. We zullen alleen nog gas gebruiken voor energieopwekking wanneer er geen andere opties beschikbaar zijn.

Wordt vervolgd. Voor lokale hulp en onafhankelijk advies kunt u mailen of bellen met Bas de Haas: bas@bmosoest.nl, 06-53843794.

Nieuwsoverzicht