Pensioen voor werknemers. Hoe zit dat?


Woensdag 20 maart 2024

Pensioen voor werknemers, hoe zit dat?

Hoe werkt een pensioen? Is het aanbieden ervan verplicht voor werkgevers? En hoeveel betaalt je werknemer mee aan de premie? Lees hier het antwoord op de veelgestelde vragen over pensioenregelingen.

Verplichtingen en meer als werkgever

Benieuwd welke personeelszaken je moet regelen, en wat je extra kunt regelen? 
Start de tool

Pensioen is inkomen dat je werknemers ontvangen vanaf het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De meeste werkgevers bieden een pensioenregeling aan, als onderdeel van de secundaire arbeidsvoorwaarden. Je betaalt mee aan het pensioen van je werknemers waardoor zij hun pensioen opbouwen. Pensioenexpert Pim Adams is werkzaam bij a.s.r. en beantwoordt drie veelgestelde vragen over pensioenregelingen. Wil je meteen weten hoe je een pensioen voor je werknemers regelt? Bekijk dan het stappenplan pensioenregeling aanbieden aan je werknemers.

1. Hoe werkt een pensioen?

“Bij de opbouw van pensioen betalen werkgever en werknemers maandelijks een geldbedrag, de pensioenpremie. Hiermee sparen ze voor een aanvullend pensioen dat het AOW-pensioen aanvult. Wanneer je werknemer de pensioenleeftijd bereikt, start de pensioeninstelling met het uitkeren van het opgebouwde pensioen.”

Pensioen bestaat uit 3 delen: 

  1. AOW-regeling vanuit de overheid.
  2. Pensioen dat je werknemers via jouw pensioenregeling opbouwen.
  3. Aanvullend bedrag wat je werknemers zelf sparen of via vermogen opbouwen

Als werkgever kun je iets betekenen bij het tweede deel, namelijk het aanbieden van een pensioenregeling. Wil je geen pensioenregeling aanbieden, dan kun je bijvoorbeeld ook denken aan het geven van een pensioenvergoeding bovenop het salaris. Zoals werkgever Danny van Kampen in zijn softwarebedrijf Bexter: “Alle werknemers krijgen elke maand €150 netto extra, als een soort pensioenvergoeding. Een risico van deze vergoeding is dat de werknemer dat geld niet opzij hoeft te zetten. Wanneer hij dit altijd uitgeeft aan boodschappen, kan hij op een latere leeftijd voor een vervelende verrassing komen te staan.”

2. Is een pensioenregeling aanbieden verplicht?

Er geldt geen wettelijke pensioenplicht in Nederland voor werkgevers en werknemers. Toch is het voor ongeveer zeventig procent van de bedrijven verplicht om een pensioen aan te bieden. Dat komt door een algemene verbindendverklaring (AVV) van een bedrijfstakpensioenregeling of door een bepaling in de CAO. Lees daarom goed je CAO na. Via de tool van de Pensioenfederatie krijg je een indicatie van bij welk pensioenfonds je bedrijf hoort. Het pensioenfonds vertelt je vervolgens of je onder de verplichtstelling valt.

De feitelijke werkzaamheden van je onderneming bepalen uiteindelijk of je een verplichting via een bedrijfstakpensioenregeling hebt. Dit gebeurt op basis van je activiteitencode (SBI-code) in het Handelsregister. Check daarom regelmatig of je registratie in het Handelsregister nog met de werkelijkheid overeenkomt, en pas het aan als het nodig is.

Ben je niet verplicht om je werknemers pensioen aan te bieden. Dan kan je alsnog een pensioenregeling aanbieden. Dat doe je door aansluiting bij een algemeen pensioenfonds of via een pensioenverzekering bij een pensioenverzekeraar. Zie voor meer informatie stap 4 in dit stappenplan pensioenregeling voor uw werknemers. Neem daarnaast contact op met een onafhankelijke pensioenadviseur, die je vindt via de beroepsorganisatie voor onafhankelijke pensioenadviseurs of branchevereniging Adfiz.

3. Wat is de verdeling van de pensioenpremie tussen werkgever en werknemer?

“Ongeveer de helft van de werkgevers laat de werknemer zelf ook meebetalen. Vaak betaalt de werkgever twee derde en de werknemer één derde”, vertelt Adams.

Hoe bepaal je de pensioenbijdrage? “De maandelijkse werkgevers- en werknemersbijdrage, ook wel de pensioenpremie genoemd, wordt bepaald door het bruto jaarsalaris en de pensioengrondslag. De pensioengrondslag is dat deel van het salaris waarover iemand pensioen opbouwt.” 

Er zijn twee vuistregels:

  • Het percentage aan pensioenopbouw bepaal je over het bedrag van de pensioengrondslag, en dus niet over het hele salaris van je werknemer. De pensioengrondslag bereken je als volgt. Je neemt het bruto jaarsalaris van je werknemer, dat is bijvoorbeeld € 37.545. Hier trek je de AOW-drempel, ook wel de AOW-franchise, vanaf. Dat is € 17.545 (2024, minimum vastgesteld door de Belastingdienst op basis van de middelloonregeling). Er blijft dan een pensioengrondslag over van € 20.000. Over dit bedrag bepaal je het percentage aan pensioenopbouw. Er geldt daarbij een maximum van € 137.800 (2024) pensioengevend loon waarover je met fiscaal voordeel pensioen mag opbouwen.
  • Er geldt een maximumpercentage dat je kunt inleggen. Dit hangt af van de regeling waar de werknemer onder valt. 

Rekenvoorbeeld pensioenpremie verdeling

Je werknemer verdient € 36.322 en er blijft een pensioengrondslag over van € 20.000. Gemiddeld genomen (1%-14%) ligt de pensioenpremie dan tussen de € 200 en € 2.800 per jaar. Als je als werkgever twee derde van deze premie betaalt, zal je jaarlijkse bijdrage voor deze werknemer tussen de € 133 en € 1.866 liggen. Bovenstaande berekening geldt voor één werknemer, maar je draagt premie af voor alle werknemers. Wanneer je tien werknemers in dienst hebt, geldt voor alle tien de werknemers een dergelijke berekening en bijdrage, uiteraard inkomensafhankelijk. Uitgaande van bovenstaande berekening en tien werknemers die een gelijk salaris hebben, ligt de werkgeverspremie jaarlijks tussen de € 1.330 en € 18.660.

Over de premie komen nieuwe regels in de nieuwe pensioenwet, die naar verwachting na 1 januari 2028 ingaat. Lees meer over de nieuwe pensioenwet en wat dat betekent voor de maandelijkse premie.

Nieuwsoverzicht