Standpunt SZK-bestuur over toekomst TBS-terrein


Woensdag 21 februari 2024

In de Soester Courant van woensdag 21 februari 2024 is een interessant artikel te lezen over de toekomst van het TBS-terrein/De Kolken. Het bestuur van de SZK is blij dat er nu vooruitgang wordt geboekt met het ontwikkelen van het bedrijventerrein de Kolken. We realiseren ons goed dat er in Soest een grote behoefte is aan woningen. Dit is ook belangrijk voor ondernemers, omdat het ze in de toekomst makkelijker zal maken om personeel aan te trekken. Toch zijn we bezorgd over het feit dat er woningen zo dicht bij de bedrijfsactiviteiten worden gebouwd. Daarnaast uiten wij onze zorgen over de verwachte impact op de milieu- en omgevingseisen die aan de ondernemers die zich daar vestigen of in de buurt gevestigd zijn, zullen worden gesteld.

Nieuwsoverzicht