Bijeenkomst organisatiegraad en verduurzaming op bedrijventerreinen


Vrijdag 01 december 2023

Wij ontvingen onderstaande uitnodiging van de Provincie Utrecht. Van harte aanbevolen.

Op dit moment komen er grote uitdagingen op bedrijven(terreinen) af. Denk aan het volle elektriciteitsnetwerk, verduurzamingsvraagstukken (zoals vergroening en de energietransitie) en ruimtegebrek voor bedrijfshuisvesting. Bij de aanpak van deze uitdagingen loont het om te gaan samenwerken om gezamenlijk groen te planten, wateroverlast te voorkomen of elektriciteit uit te wisselen. Hierbij ondersteunt de Provincie Utrecht onze ondernemers graag. Wij willen jullie daarom van harte uitnodigen voor onze informatiebijeenkomst over ‘organisatiegraad en verduurzaming op bedrijventerreinen’ op maandag 29 januari (inloop 13:30 uur, provinciehuis). 

Meer info is te lezen via onderstaande knoppen.

Uitnodiging informatiesessie

Flyer activiteiten bedrijventerreinen

Nieuwsoverzicht