Zakelijk Overleg Soest (ZOS) van 27 september


Donderdag 23 november 2023

Op het Zakelijk Overleg Soest (ZOS) van 27 september zijn verschillende onderwerpen besproken. Een samenvatting van de verschillende onderwerpen:

De Kolken (voormalig TBS-terrein):

 • Gemeente begrijpt zorgen over bedrijventerreinontwikkeling en neemt voorzorgsmaatregelen.
 • Bedrijfsunitsvergunning aangevraagd aan de Koningswegzijde van het perceel.
 • Definitieve invulling laatste fase langs de Beckeringhstraat nog niet besloten.
 • Behoefte aan meer bedrijfsterrein; belangenafweging nodig.

Uitbreiding bedrijventerrein Centurionbaan Soesterberg:

 • Mogelijkheid tot transformeren van Defensie-faciliteiten tot bedrijventerrein wordt onderzocht.
 • Afstemming nodig met provincie en regio.
 • Onzekerheid over Defensie's toekomstige invulling van het terrein.
 • Mogelijke plaatsing van windmolens langs de A28, besluitvorming moet nog plaatsvinden.

Parkeren Soestdijkse grachten:

 • Probleem met autohandelaren die voorraad aan de weg parkeren, bezetten parkeerplaatsen.
 • Afspraken met Handhaving, maar procedures duren lang.
 • Noodzakelijk parkeerverbod moeilijk te handhaven; overwogen dure parkeertoren.
 • Budgettaire redenen zorgen voor tekort aan Boa's (Buitengewoon Opsporingsambtenaren).

Vergunningverlening:

 • Klachten over lange duur van vergunningverlening.
 • Gemeente volgt wettelijke termijnen, maar capaciteitsproblemen leiden tot vertraging.
 • Problemen met dossierkennis bij vervanging ambtenaren.
 • Werken aan systeem voor betere documentatie en efficiënter beheer van vergunningverlening.

Elektrificatie, Netcongestie, H2, energie systemen van de toekomst:

 • Netcongestie door toenemende vraag en aanbod van elektriciteit.
 • Problemen met elektrisch vrachtvervoer en laadinfrastructuur.
 • Gemeente werkt aan samenwerking met bedrijfsleven en ontwikkelt warmtevisie.

De gemeente is zich bewust van de uitdagingen en benadrukt de noodzaak van samenwerking met het bedrijfsleven. Warmtevisie is in ontwikkeling.

Nieuwsoverzicht