Remco de Hiep nieuwe voorzitter Soestdijkse Grachten


Zaterdag 04 november 2023

Op 2 november 2023 vond bij ONA aan de Nijverheidsweg 16 de jaarlijkse ledenvergadering van Bedrijventerrein de Soestdijkse Grachten plaats. Tijdens de bijeenkomst wisselde het bestuur van voorzitter. Aart Bosman geeft na twee jaar de voorzittershamer door aan Remco de Hiep, eigenaar van Reto Internetburo dat zetelt op de Nieuwegracht 13, een bedrijf dat al ruim 22 jaar actief is op het terrein.

Remco (41) bedankte de aanwezige leden voor het vertrouwen dat in hem was gesteld en benadrukte dat hij het niet alleen kan doen. Hij bedankte zijn medebestuursleden en BMO (Bedrijven Management  Organisatie) voor hun ondersteuning. De nieuwe voorzitter benoemde enkele speerpunten waaronder:

1.    Aansluiting en binding met VVE's: De Soestdijkse Grachten wil meer betrokkenheid van bedrijven bij VVE's en betere vertegenwoordiging van deze bedrijven binnen de ledenvergadering om hun behoeften en problemen te begrijpen.

2.    Parkeerproblemen: Remco benadrukte de noodzaak om het aanhoudende parkeerprobleem op te lossen.

3.    Verbeterde communicatie: Meer transparantie en communicatie over de stand van zaken op het terrein, inclusief problemen zoals kapotte slagbomen.

4.    Melden van problemen en wensen: Het bestuur wil het voor ondernemers makkelijker maken om problemen, onveiligheden en wensen te melden.

5.    Bewustwording: Het bestuur wil meer bewustzijn creëren over de voordelen van aansluiting bij de Soestdijkse Grachten en benadrukte dat de organisatie geen netwerkclub is, maar zich inzet voor een goed verzorgd en veilig bedrijventerrein.

Remco nam vervolgens de tijd om enkele mensen persoonlijk te bedanken:

·         Aart Bosman: Hij prees Aart voor zijn tweejarige voorzitterschap en de waardevolle lessen die hij had geleerd.

·         Trudy van den Deijssel: Als penningmeester kon Trudy altijd op vertrouwen rekenen. Remco bedankte haar voor haar inzet.

·         Wilko van Dorresteijn: Wilko, die ruim 7 jaar in het bestuur zat en zich bezighield met groenonderhoud en beveiliging, ontving een bedankje voor zijn toewijding.

·         Iko Claasens: Remco verwelkomde Iko van Ona Group als nieuwe bestuurslid en bedankte hem voor zijn actieve betrokkenheid en inzet, met speciale vermelding voor zijn werk aan de parkeerproblematiek.

·         BMO (Bedrijven Management Organisatie): Remco benadrukte het belang van de continue ondersteuning van BMO, met name Henk van Asch en Bas de Haas, voor hun inzet bij het onderhouden van het terrein en het informeren van het bestuur over belangrijke zaken.

·         Birgit Smit: werd bedankt voor het maken van de notulen en voor haar bijdrage aan een onafhankelijke verslaglegging van vergaderingen.

Remco sloot af door te zeggen dat hij uitkijkt naar de komende jaren en samenwerking met het bestuur om de Soestdijkse Grachten te blijven verbeteren.

Nieuwsoverzicht