Prinsjesdag in breder perspectief: Rabo Research deelt inzichten bij lunchbijeenkomst


Dinsdag 26 september 2023

Op dinsdagmiddag 26 september verzamelden zich dertig ondernemers bij de Windhond voor een boeiende lunchbijeenkomst met als centrale thema: 'Prinsjesdag in breder perspectief'. Stefan Groot van Rabo Research, deelde zijn inzichten over het economisch perspectief voor het komende jaar. De bijeenkomst bood een waardevol overzicht van de uitdagingen en kansen waar Nederlandse ondernemers voor staan.

De Kernpunten 
Tijdens zijn presentatie behandelde Stefan Groot verschillende cruciale onderwerpen die van groot belang zijn voor de Nederlandse economie en de zakelijke gemeenschap. Enkele van de opvallende punten die hij besprak:

  1. Koopkracht voor minima: Groot benadrukte dat de koopkracht voor de minst bedeelden in onze samenleving dreigt mis te lopen. Dit is een zorgwekkend aspect van de economische situatie dat aandacht behoeft van beleidsmakers en ondernemers.

  2. Schuldratio Nederland: Nederland houdt zich nog steeds aan de Europese richtlijnen met betrekking tot de schuldratio. Dit is een positief teken voor de stabiliteit van de Nederlandse economie.

  3. Vertrouwen in de politiek en bestuur: Het nieuwe kabinet moet werken aan het vergroten van het vertrouwen in de politiek en bestuur. Dit is essentieel voor een gezonde en duurzame economische groei.

  4. Economische groei in de regio's: Groot wees op grote verschillen in economische groei tussen verschillende regio's in Nederland. De regio Utrecht, waartoe Soest behoort, vertoont een gemiddelde groei en biedt mogelijkheden voor lokale ondernemers.

  5. Inflatie en energieprijzen: Dankzij de stabilisatie van de energieprijzen is er enige verlichting op het gebied van inflatie. Dit heeft invloed op de kostenstructuur van bedrijven en de consumentenbestedingen.

  6. Algemene looneisen: Groot waarschuwde voor algemene looneisen en benadrukte dat loonstijgingen per sector kunnen variëren. Het is belangrijk om maatwerk te leveren en te begrijpen dat er geen 'one size fits all'-benadering is.

Informatief en Leerzaam Uurtje
De aanwezigen werden getrakteerd op een informatief en leerzaam uurtje, waarin ze de kans kregen om dieper inzicht te krijgen in de economische vooruitzichten voor Nederland. De gedetailleerde analyse van Stefan Groot bood waardevolle inzichten voor de aanwezige ondernemers.

SZK-voorzitter Johanna Six bedankte Stefan Groot namens de Soester Zakenkring voor zijn betoog. Ze maakte de aanwezigen ook attent op het aankomende evenement dat de SZK in samenwerking met de gemeente Soest organiseert op 25 oktober in het Hilton in Soestduinen: de Business Boost met als onderwerp Artificial Intelligence. Dit evenement belooft een uitstekende gelegenheid te zijn om de kennis over opkomende technologieën te vergroten en netwerkmogelijkheden te benutten. Aanmelden kan via deze link.

Al met al was de lunchbijeenkomst met Stefan Groot van Rabo Research een succesvolle en verrijkende gebeurtenis voor de Soester Zakenkring. Het bood een glimp van de toekomst van de Nederlandse economie en benadrukte het belang van voortdurende educatie en samenwerking voor lokale ondernemers.

Nieuwsoverzicht