Provincie Utrecht aan Rijk: ‘schuif investeringen niet vooruit


Dinsdag 29 augustus 2023

Provincie Utrecht aan Rijk: ‘schuif investeringen niet vooruit’

Om 83.500 woningen voor 2030 te bouwen vraagt de provincie Utrecht hulp aan de landelijke politieke partijen. In een oproep wijst de provincie naar haar mobiliteit, het elektriciteitsnet en het landelijke gebied. Een ruime investering van het Rijk is essentieel, klinkt het in de oproep.

De provincie pleit er allereerst voor, dat het Rijk mobiliteitsinvesteringen niet vooruitschuift. ‘Dit geldt vooral voor de ontsluiting van de aangewezen grootschalige woningbouwgebieden.’  

Als middelpunt van Nederland is Utrecht een onmisbare schakel in het mobiliteitsnet, stelt de provincie. Extra huizen vragen daarom om een versterking van dit net. ‘Het laten groeien van de woningvoorraad gaat niet zonder extra fietspaden, buslijnen, rails en wegen’, benadrukt de provincie.

Datzelfde geluid laat de provincie horen over de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk. ‘We pleiten ervoor om investeringen in het elektriciteitsnet te koppelen aan woningbouwplannen’. 

De focus moet volgens de provincie ook hiervoor liggen bij grootschalige woningbouwgebieden. ‘Als we nu niet handelen komt de hoognodige woningbouw stil te staan. Dat is overigens geen theorie, maar nu al de praktijk.’ 

Beroep op Transitiefonds

Ook doet de provincie een beroep op het Transitiefonds voor de Utrechtse natuur. De afgelopen jaren werkte de provincie aan het Utrechts Programma Landelijk Gebied, met plannen voor de natuur, het landschap en de landbouw.

‘Het staat nu al vast dat we op een aantal punten duidelijkheid nodig hebben van het Rijk om in de volle breedte de verbeteringsdoelen te kunnen behalen’, schrijft de provincie.

‘Het is essentieel om groenontwikkeling evenredig en volwaardig mee te nemen om de leefomgeving te verbeteren’, benadrukt de provincie. ‘Geen extra stenen en asfalt zonder de versterking en uitbreiding van groen.

Het Transitiefonds, dat voor het geld moet zorgen, is nog steeds niet opgesteld. ‘Het is niet langer mogelijk om dit soort beslissingen vooruit te schuiven. We hebben concrete stappen van het Rijk nodig om verder te kunnen.’ 

Provincie groeit naar 1,6 miljoen 

Naar verwachting groeit het aantal inwoners van de provincie de komende decennia tot 1,6 miljoen mensen. ‘De metropool regio Utrecht is dankzij de centrale ligging, hoogwaardige kenniseconomie en cruciale verkeersknooppunten het kloppende hart van Nederland’, verklaart de provincie.

‘Op veel plekken in Nederland is werk aan de winkel, maar het is cruciaal om in ieder geval aandacht te hebben voor de plekken die in dit land het meest onder druk staan. Door hier de knelpunten op te lossen helpen we namelijk heel Nederland verder.’

Eerder vroeg de provincie aan het Rijk al een investering van 3,7 miljard euro

Nieuwsoverzicht