Het belang van FBK bij regionale bedrijventerreinen


Maandag 28 augustus 2023

De Provincie Utrecht heeft in februari van dit jaar het Provinciaal Programma Wonen en Werken 2023 goedgekeurd. Dit programma is een concrete uitwerking van de Provinciale omgevingsvisie. Hierin wordt gedetailleerd vastgelegd hoeveel woningen en ruimte voor bedrijven er in de komende periode gepland staan en op welke specifieke locaties.

Een belangrijk aspect van dit programma is de inventarisatie van de behoefte aan bedrijventerreinen en kantoren tot het jaar 2040. Deze prognose is gebaseerd op signalen vanuit het bedrijfsleven, economische trends en ontwikkelingen. Het is belangrijk dat de stem van het bedrijfsleven hierin wordt meegenomen. Daarom heeft de provincie op 3 juli een ondernemersconsultatie georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst hebben ondernemersverenigingen hun inzichten en standpunten ingebracht.

Juist voor dit soort regionale vraagstukken participeren wij als SZK in de Federatie Bedrijvenkringen regio Amersfoort (FBK). Ons Bestuurslid Esther van Duinkerken vertegenwoordigt de SZK bij de vergaderingen van de FBK.

De FBK heeft de regio vertegenwoordigd tijdens de consultatie. Daarmee worden de belangen en behoeften van de ondernemers in onze regio gehoord en meegenomen in de besluitvorming. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de toekomstige ontwikkeling van bedrijventerreinen in onze regio optimaal aansluit bij de behoeften en ambities van de lokale ondernemers.

Mochten jullie vragen hebben of meer informatie willen ontvangen over dit onderwerp, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Jullie input en betrokkenheid is belangrijk, zodat wij jullie belangen beter kunnen behartigen. Samen kunnen we bouwen aan een sterke en welvarende zakengemeenschap in onze regio.

Nieuwsoverzicht