Esther van Duinkerken: ‘De Soester Zakenkring zet zich in voor belangenbehartiging van ondernemers’


Vrijdag 16 juni 2023

De Soester Zakenkring speelt een actieve rol in het behartigen van de belangen van haar leden. Esther van Duinkerken, sinds kort bestuurslid van de Soester Zakenkring, benadrukt het belang van het onderhouden van contacten en het deelnemen aan relevante overlegstructuren om de belangen van de Soester ondernemers voorop te stellen.

,,We organiseren niet alleen zinvolle en leuke activiteiten voor onze leden, maar we zorgen er ook voor dat de belangen van de Soester ondernemers goed behartigd worden door aanwezig te zijn en mee te praten bij de relevante overlegstructuren", vertelt Esther.

Een van die belangrijke overlegstructuren waar de Soester Zakenkring vertegenwoordigd is, is de Federatie Bedrijvenkringen regio Amersfoort (FBK). Esther legt uit: ,,Als samenwerkingsverband van bedrijvenkringen in de regio Amersfoort heeft de FBK tot doel om mee te werken en mee te denken over projecten en processen die van belang zijn voor de regionale economie en ondernemers in de regio. De deelname van de Soester Zakenkring aan de FBK stelt de ondernemers in Soest in staat om te profiteren van de voordelen die het samenwerkingsverband biedt. Ten eerste kunnen zij onderling kennis en ervaringen delen met andere bedrijvenkringen in de regio. Dit bevordert het uitwisselen van waardevolle inzichten en best practices, die vervolgens kunnen worden toegepast in Soest om de lokale bedrijvigheid te versterken.”

Volgens Esther blijven de Soester ondernemers door deelname aan de FBK op de hoogte van ontwikkelingen en ideeën binnen de regio Amersfoort. ,,Dit opent nieuwe perspectieven en mogelijkheden voor samenwerking en groei.”

Een ander belangrijk aspect van de belangenbehartiging is de rol van de Soester Zakenkring binnen het MKB-overleg in de gemeente Soest. Esther: ,,Dit overleg is vooral gericht op de detailhandel, het biedt het een platform voor de Soester Zakenkring om de belangen van lokale ondernemers te behartigen en mee te praten over relevante vraagstukken en beleidsvorming.”

Deze actieve betrokkenheid bij verschillende overlegstructuren stelt de Soester Zakenkring in staat om de belangen van haar leden op effectieve wijze te vertegenwoordigen. Als klankbord en sparringpartner voor gemeenten, Bureau Regio Amersfoort, provincie Utrecht en de Economic Board Utrecht, kunnen de belangen en behoeften van ondernemers uit Soest worden meegenomen bij de besluitvorming over beleid dat voor hen van belang is.

Bovendien heeft de FBK de mogelijkheid om relevante regionale economische thema's te agenderen bij stakeholders. Dit biedt Soester ondernemers de kans om invloed uit te oefenen op de agenda en beleidsvorming in de regio, zodat hun stem gehoord wordt en zij actief kunnen bijdragen aan de economische ontwikkeling van Soest.

Esther: ,,De Soester Zakenkring is vastberaden om zich niet alleen in te zetten voor het organiseren van waardevolle en plezierige activiteiten voor haar leden, maar ook om een krachtige stem te zijn voor ondernemend Soest. Door aanwezig te zijn bij relevante overlegstructuren en actief deel te nemen aan de FBK en het MKB-overleg, blijft de Soester Zakenkring nauw betrokken bij de besluitvorming en beleidsontwikkeling die van invloed zijn op de lokale ondernemersgemeenschap.

Met de inzet en de betrokkenheid van de Soester Zakenkring blijft de belangenbehartiging van de leden gewaarborgd. Samen streven wij ernaar om Soest een bloeiende en ondernemende gemeenschap te maken, waarin de belangen van ondernemers hoog in het vaandel staan.”

Nieuwsoverzicht