Ondernemersconsultatie provincie Utrecht


Dinsdag 13 juni 2023

Geachte heer, mevrouw,

De provincie Utrecht maakt een nieuwe prognose van de ruimtebehoefte aan bedrijventerreinen en kantoren tot 2040. In deze prognose willen we goed de signalen over de ruimtebehoefte en economische trends en ontwikkelingen vanuit het bedrijfsleven meenemen. Daarom organiseren we een ondernemersconsultatie. We nodigen u hiervoor van harte uit:

Datum: maandag 3 juli 2023

Tijd: 15.00u-17.00u

Plaats: Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6, Utrecht

In deze bijeenkomst komen vragen aan de orde als: welke ontwikkelingen ziet u in de markt? Wat is de impact van transities en trends zoals de energietransitie, circulaire economie en digitalisering op het toekomstperspectief van sectoren en de ruimtevraag van bedrijven? Wat zijn de grootste opgaven en belemmeringen waar bedrijven tegenaan lopen? Hoe kijkt u aan tegen de ruimtevraag die uit onze prognose komt? Hoe kunnen bestaande bedrijfslocaties zo efficiënt mogelijk worden gebruikt om in de vraag te kunnen blijven voorzien?

Programma 

Het programma op hoofdlijnen is:

15.00u – 15.10u             Welkom en inleiding door de provincie Utrecht

15.10u – 15.45u             Presentatie trends/ontwikkelingen en concept prognosecijfers

15.45u – 16.45u             Met elkaar in gesprek via vragen en stellingen

16.45u – 17.00u             Conclusies, doorkijk vervolg en afsluiting

Belang

We hopen dat u aanwezig kunt zijn om mee te denken over dit voor de Utrechtse economie en samenleving belangrijke onderwerp van ruimte voor bedrijven. We zien uiteenlopende ruimtelijke claims op de beperkte ruimte in de provincie Utrecht. Het is daarom belangrijk dat we straks kunnen bouwen op een gedegen prognose voor de ruimtevraag naar bedrijventerreinen en kantoorlocaties.  Uw inbreng is waardevol en helpt ons om tot een solide prognose te komen en de juiste keuzes te kunnen maken. We hebben voor deze bijeenkomst uitnodigingen verstuurd onder: ondernemers, ondernemersverenigingen, belangenvertegenwoordigers en andere bij dit onderwerp betrokken organisaties. Daarbij hebben we rekening gehouden met een brede vertegenwoordiging vanuit verschillende sectoren en thema’s.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een reactie op deze mail te sturen aan Toon Verschuren: toon.verschuren@provincie-utrecht.nl Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Toon Verschuren of met Evert-Jan de Kort (e.dekort@stec.nl) van de Stec Groep, het bureau dat de prognose maakt.

Voor bereikbaarheid provinciehuis 

9292.nl - Bushalte Rijnsweerd-Noord, Utrecht

Met vriendelijke groet,

Toon Verschuren

Senior Beleidsadviseur Ruimtelijke Economie

Team Economie – Afdeling Stedelijke Leefomgeving (SLO)

Nieuwsoverzicht