Update energietransitie maart 2023


Maandag 27 februari 2023

Namens BMO doet Bas de Haas rapportage aan onder meer de Soester Zakenkring over de voortgang van de energietransitie. Onderstaand een samenvatting, met terugblik op het jaar 2022 (en in het bijzonder het laatste kwartaal van 2022)

De prijsstijgingen van de energielasten waren in Q3 en Q4 van 2022 al een actueel thema. In 2022 explodeerden de energielasten, mede door de ontwikkelingen in Oost-Europa.

Door de stijging van de energielasten kwam er een andere crisis aan de oppervlakte, die van de inflatie. Daarnaast hadden ondernemers te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. Dit had tot gevolg dat ondernemingen niet verder konden groeien en/of hun opdrachtgevers niet van dienst konden zijn en ook investeringen voor energiebesparende maatregelen of investeringen ten behoeve van alternatieve energie (zoals PV of warmtepompen) moesten worden uitgesteld vanwege het ontbreken van arbeidskrachten en/of grondstoffen.

Zo gingen de ondernemers, waarvan enkelen nog kampen met de naweeën van corona, van crisis naar crisis. De stijgende energielasten, de motivatie om geen Russisch gas meer te willen gebruiken zorgen wel voor bewustwording. De vraag naar warmtepompen en isolatie groeit. Veel Soester ondernemers werden bewust van de noodzaak om energiebesparende maatregelen te nemen en voorzieningen te treffen die energie opleveren.

De toename aan alternatieve energie zoals zon op het dak samen met een sterk groeiende vraag naar elektrisch vermogen zorgt wel voor het probleem van netcongestie. In 2023 wordt dit probleem dankzij subsidiering van de provincie en met inzet van een gespecialiseerde partij (ECUB) in kaart gebracht en worden oplossingsrichtingen geïdentificeerd. Er is regelmatig overleg tussen BMO en de gemeente Soest over dit onderwerp. Wij houden u op de hoogte.

Communicatief maakten wij (BMO) in 2021 al veel progressie door het gebruik van social media. Dit heeft zich in 2022 doorgezet. Succesverhalen worden gedeeld en ondernemers zijn enthousiast om deel uit te maken van de ‘community’. De scepsis en argwaan in de beginfase heeft plaats gemaakt voor interesse en bewustwording.

In 2023 moeten kantoren groter dan honderd vierkante meter in het bezit zijn van Energielabel-C. In 2022 hebben wij de ondernemers via deze nieuwsbrief en via social media het advies gegeven om op de website van RVO te checken of zijn of haar gebouw aan die labelverplichting voldoet. Ons dringend advies is om het gebouw toekomstbestendig te maken in plaats van te profiteren van de uitzonderingen die er zijn. Investeren tegenover hoge exploitatiekosten.

De Energietransitie kan door het bedrijfsleven worden gebruikt als middel om onze bedrijvigheid toekomstbestendig te maken.

Nieuwsoverzicht