EEMLAND 1 Lokale TV


Maandag 30 januari 2023

Aan de ondernemers in Soest Start lokale tv-uitzendingen Soest-Soesterberg

Per 4 januari 2023 is er een nieuwe streekomroep in onze regio: Eemland1 Radio Soest, Lokale Omroep Spakenburg en RTV Baarn fuseren tot Eemland1. Wij gaan samen verder met radio, televisie en een nieuwe website met nieuws uit het “stroomgebied van de Eem”. (www.eemland1.nl).

Soest heeft tot nu toe nog geen lokale TV maar we werken momenteel volop aan de start vanaf januari 2023. Wij gaan mooie lokale programma’s maken waarin een breed spectrum aan (lokale) onderwerpen aan bod komt.

Wij zijn als streekomroep geen commerciële partij en afhankelijk van minimale bijdragen van de gemeentelijke overheid. Daarom willen we u graag de mogelijkheid bieden om uw bedrijf eenmalig als sponsor gedurende de eerste tv uitzendmaand (februari 2023) zichtbaar te laten zijn. U steunt daarbij niet alleen onze start maar u toont ook uw lokale betrokkenheid aan uw klanten, uw medewerkers, instanties, potentiële sollicitanten en overige kijkers.

Wij weten dat lokale TV nog steeds een medium is met een groot bereik. Leden van verenigingen kijken regelmatig terug naar hun evenementen en de lokale politiek is vaak aanwezig. De gemeente Soest heeft alleen al ruim 11.000 mensen boven de 65 die zelfs zeer frequent TV kijken. En dan zijn er naast de actieve groep ook nog mensen die door beperkingen nergens meer naar toe kunnen maar die wel graag op de hoogte blijven van wat er allemaal gebeurt in Soest en Soesterberg. Bovendien koppelen we de content van onze radio en tv-activiteiten aan onze sociale media en website.

Inmiddels is er met succes een eerste pilot gedraaid met een enthousiaste groep van vakbekwame cameramensen en regisseur. Wij gaan rustig van start want we kunnen het maar een keer goed doen en het kost veel tijd en energie om goede programma’s te maken. In Bunschoten dragen de ondernemers middels sponsoring maar ook met spotjes en advertenties al jaren bij aan “hun” lokale omroep. Wij hopen dat dit ook u als Soester ondernemer zal aanspreken en dat u ons met een eenmalige startbijdrage van €100 wilt ondersteunen. Uw donatie is fiscaal aftrekbaar omdat wij een culturele ANBI-organisatie zijn. 

U kunt uw donatie overmaken op bankrekening NL17RABO 0363 5432 36 t.n.v. Streekomroep Eemland1 onder de vermelding “start”.

Wij begrijpen dat wij niet de enige zijn die om steun vragen, maar wij bieden een voorziening voor alle inwoners van Soest die volledig draait op vrijwilligers. Met een tv-ploeg van 15 mensen pakken wij de handschoen op om goede lokale tv neer te zetten. Wij vragen daarom uw hulp om er samen iets moois van te maken. In afwachting van uw reactie, Met vriendelijke groet, Antoinette Temmink Bestuurslid voor Soest 

Eemland1, dé omroep voor Baarn, Bunschoten-Spakenburg , Soest en Soesterberg De fusie tussen RTV Baarn, Lokale Omroep Bunschoten en Radio Soest is vanaf 1 januari 2023 een feit: Streekomroep Eemland1 gaat van start.

Eemland1 start vanaf 4 januari 2023 met de uitzendingen. Hiermee start een nieuwe streekomroep met de ambities om voor alle inwoners van onze streek relevant lokaal nieuws, informatie en verstrooiing te bieden. De aanpak van Eemland1 is cross-mediaal: dat wil zeggen op elkaar afgestemd aanbod op radio, TV, website: www.eemland1.nl Facebook Instagram en YouTube.

Eemland1 is de omroep van en voor inwoners die langs het gehele stroomgebied van de Eem wonen, werken en recreëren. Met een team van gedreven vrijwilligers brengt zij dagelijks nieuws, muziek en entertainment.

Eemland1 bouwt voort op de jarenlange inzet van de drie verschillende lokale omroepen en gaat uit van de lokale identiteit van elke deelnemende gemeente. Maar de streekomroep wil ook streekaanbod ontwikkelen omdat het stroomgebied van de Eem en haar bewoners zoveel meer te bieden hebben. Cultuur, natuur, politiek, sport en ontmoetingen eindigen immers niet bij de gemeentegrens.

Aandacht voor lokaal en streek Uitgangspunt van Eemland1 is onafhankelijke en lokale journalistiek. Vanaf januari brengt de nieuwe omroep op werkdagen nieuws en achtergronden via radio, TV en internet. Door de schaalvergroting ontstaan belangrijke voordelen zoals kostenbesparing, innovatie, professionalisering en meer mogelijkheden voor opleiding en training van de medewerkers.

Eemland1 staat midden in de maatschappij. De bestaande samenwerking met publiek, gemeenten, maatschappelijke en culturele organisaties en bedrijven wordt verder uitgebouwd. In het Eemland1 Lab wordt samengewerkt met scholen in de regio. Zo wil Eemland1 midden in de maatschappij van Eemland staan, waarbij zowel de lokale kernen als de streek de volle aandacht krijgen. Heeft u nieuws te melden of wilt u aandacht voor uw organisatie, uw berichten zijn van harte welkom op het nieuwe e-mailadres redactie@eemland1.nl 

Nieuwsoverzicht