Stageplaatsen Griftland


Woensdag 07 december 2022

Femke Verwoerd, decaan van het Griftland College maakt de leden van de SZK graag attent op het bieden van stageplaatsen. Lees hieronder:

Mijn naam is Femke Verwoerd en ik ben werkzaam als decaan op het Griftland College in Soest. In 4 en 5 havo hebben wij een Griftland Business Class. Deze leerlingen solliciteren hiervoor en zitten dan 2 jaar in een vaste klas. De Griftland Businessclass (GBC) is vooral voor ondernemende leerlingen. Deze leerlingen leren zowel op school, maar ook in de praktijk. We organiseren daar diverse activiteiten voor. Ze gaan als excursie naar ondernemers om te horen hoe zij gestart zijn, ze gaan in een groepje een bedrijf opzetten en hebben dan ook bijvoorbeeld een aandeelhouders- en liquidatievergadering.

Een ander onderdeel van de GBC is de stage. We hebben gemerkt dat het voor leerlingen heel leerzaam is om in een bedrijf te kijken hoe het daar aan toe gaat. We zijn op zoek naar stagebedrijven.  

Wat is nou de bedoeling?

De leerlingen van 4H lopen 3 x van 8.30 uur tot 10.30 uur mee met een bedrijf. Ze werken uit een praktijkhandboek. Het gaat om een groepje van ongeveer 3 leerlingen. Elk bezoek staat in het teken van een bepaalde afdeling: 

  • Eerste bedrijfsbezoek: Kennismaken met het bedrijf en de afdelingen 
  • Tweede bedrijfsbezoek: Kennismaken met producten/diensten 
  • Derde bedrijfsbezoek: Personeelsbeleid 

En tot slot maken ze met het bedrijf nog een aparte afspraak. Daarin presenteren ze hun bevindingen over het bedrijf. Dit presenteren ze ook nog in de klas en aan ons. Het gaat er natuurlijk niet om dat ze vertrouwelijke informatie hoeven te zien, maar het gaat echt om een indruk.

Voor dit jaar hebben we de volgende data in onze agenda staan:

  • Donderdag 23 maart van 8.30 tot 10.30 uur
  • Donderdag 30 maart van 8.30 tot 10.30 uur
  • Donderdag 13 april van 8.30 tot 10.30 uur

Nou ben ik benieuwd of u iets voor ons zou kunnen betekenen, kunt u ook een stageplaats bieden aan onze leerlingen?

Ik hoor het heel graag!

Nieuwsoverzicht