KVO voor Soestdijkse Grachten


Vrijdag 07 oktober 2022

COOPERATIE BEDRIJVENTERREIN Soestdijkse Grachten EN GEMEENTE SOEST IS BELOOND MET KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BASIS SAMENWERKEN.

Bedrijvenpark Soestdijkse Grachten in de gemeente Soest, heeft het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Basis Samenwerken behaald. Dit Keurmerk is een waardering voor bedrijventerreinen waar wordt samengewerkt om de veiligheid te verbeteren. Een belangrijke voorwaarde in het proces om een KVO-B-certificaat te behalen is dat ondernemers samen met gemeente, politie, Veiligheidsregio (Brandweer) en evt. andere partijen zoals hier de Soestdijkse Grachten en Parkmanagement BMO , afspraken maken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer aan te pakken. Dit levert een veiliger omgeving op met als resultaat een groter gevoel van veiligheid en minder schade. Daar profiteert iedereen van. BMO heeft dit proces begeleidt.

Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan ‘het ondernemen’ behoorlijk in de weg zitten. Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is BMO-Soest gestart met een Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen. In het KVO-B maken ondernemers samen met de andere betrokken partijen afspraken, zoals:

het organiseren van bijeenkomsten voor en door ondernemers over 'schoon, heel en veilig'

beter georganiseerd toezicht door politie en beveiliging

het beter verlichten van panden, het plaatsen van camera’s, enz.

investeringen in de openbare ruimte (groenvoorziening, straatverlichting, enz.

De schade die het bedrijfsleven jaarlijks lijdt door criminaliteit en onveiligheid wordt door deze en andere maatregelen fors verminderd. Het KVO-B heeft direct effect op het veiligheidsgevoel van ondernemers, werknemers en burgers. Maar ook is er vaak een structurele verbetering van de samenwerking tussen ondernemers en andere partijen te zien.

In heel Nederland worden momenteel veel bedrijventerreinen veiliger gemaakt met behulp van de KVO-B-methode. De ervaringen die inmiddels zijn opgedaan in verschillende gebieden bewijzen het succes van de werkwijze: met alle partijen aan tafel om een veilig bedrijventerrein te realiseren. De KVO-methode wordt gezien als een goede basis om in gezamenlijkheid te werken aan kwaliteit in veiligheidszorg.

BMO Soest  begeleidt de bedrijventerreinen in Soest en biedt  hulp aan door inzet van procesbegeleiders KVO-B. Terreinen die alle stappen hebben doorlopen krijgen aan het eind als waardering het Keurmerk toegewezen. Na drie jaar volgt een evaluatie en hercertificering. Inmiddels hebben al meer dan 850 bedrijventerreinen in Nederland een Keurmerk behaald.

Ondertekening convenant

Woensdag 5 oktober 2022 werd het convenant getekend waarmee de samenwerking tussen gemeente, politie, brandweer en ondernemers werd vastgelegd. Henk van Asch (BMO) sprak namens de Centurionbaan en de Soestdijkse Grachten: ,,Met zowel de Centurionbaan als de Soestdijkse Grachten hebben wij een enquête uitgezet waarop een respons kwam van zestig procent. Met die uitkomsten hebben wij samen met de ondernemers een plan van aanpak opgesteld. Dat is uitgezet in een notitie voor de komende drie jaar. In juli van dit jaar is een audit gedaan door Kiwa. Wij hebben veel vragen beantwoord. Na de audit hebben wij het certificaat ontvangen. Met het convenant bekrachtigen wij de samenwerking tussen Veiligheidsregio Utrecht, gemeente en politie. Er komt altijd wat om te bespreken, daarvoor is dit convenant. We willen met elkaar veilig ondernemen, dat is goed voor de waarde van de panden en het openbaar gebied blijft netjes."

Burgemeester Rob Metz en wethouder Karin Scholten tekenden namens de gemeente. Metz is verheugd over de bekrachtigde samenwerking: ,,De gemeente dient vanuit veiligheid een relatie te leggen. Veilig ondernemen is een belangrijk deel van je business. Dit is meer dan symbolisch, bij een melding moeten we doorpakken. Wij pakken als gemeente onze rol in vergunningverlening en handhaving. Het is fijn dat er goed gecontroleerd wordt op de bedrijventerreinen.”

Nieuwsoverzicht