Judith de Pagter kijkt terug na vier jaar voorzitterschap


Woensdag 28 september 2022

In november 2018 werd Judith de Pagter gekozen tot voorzitter van de Soester Zakenkring. Na vier jaar geeft Judith bij de algemene ledenvergadering in maart 2023 de voorzittershamer door. Wij kijken samen met haar terug op vier roerige jaren.

,,Flexibiliteit!” Judith hoeft niet lang na te denken als wij haar vragen wat zij het meest heeft geleerd de afgelopen vier jaar. ,,Ik verheugde mij om samen te werken met Paul Martens. Hij was, naast secretaris van de Soester Zakenkring, mijn steun en toeverlaat. Paul had veel kennis van de lopende dossiers en hij kende veel mensen. Na mijn eerste bestuursvergadering werd Paul ziek en in maart 2020 is hij overleden. In die beginperiode raakten we onze penningmeester kwijt, dus de helft van het bestuur was er ineens niet meer. Gelukkig hebben wij snel nieuwe bestuursleden gevonden. Met het nieuwe team moesten wij ingewerkt raken en toen kwam ook nog eens corona om de hoek kijken. Het was geen makkelijke periode om als voorzitter acte de préséance te geven in een moeilijke tijd voor alle ondernemers. In die periode hebben we wel geprobeerd daar waar het kon onze vleugels uit te slaan en onze leden te helpen met advies en ondersteuning. Maar je begrijpt, de afgelopen vier jaar was een aaneenschakeling van improviseren, organiseren en vooral flexibel zijn.”

Maar ondanks de hectische tijd overheersen de positieve herinneringen bij de voorzitter. ,,We hebben als SZK intensief samengewerkt met een leuk team wethouders. Met zowel Liesa Van Aalst, Aukje Treep, Nermina Kundić en Harry Dijkhuizen hebben we prima samengewerkt. Persoonlijk vond ik het heel leuk dat het team voornamelijk uit vrouwen bestond.”

Interessante dossiers
Samen met het bestuur kreeg Judith een aantal interessante, maar ook ingewikkelde dossiers op het bordje. Ze vertelt daarover: ,,Met de wethouders hebben we samengewerkt, overlegd en meegedacht over energietransitie. Een voortdurend proces dat nu extra actueel is. Een ander dossier waar we behoorlijk onze tanden in hebben gezet is het, inmiddels stilgelegde, Ondernemersfonds. Waar ik met veel plezier op terugkijk is dat er meer vrouwelijke leden bij onze Soester Zakenkring zijn aangesloten. De afgelopen vier jaar heb ik met veel plezier geleerd.”

Judith ziet een behoorlijke uitdaging voor zakelijk Soest en diens netwerken. ,,In alle netwerken lopen de ledenaantallen terug. Men stelt andere prioriteiten of sluit zich aan bij een ander netwerk. De opkomst bij onze events is wisselend. Informele bijeenkomsten met een hapje en drankje worden over het algemeen nog goed bezocht, maar het zijn niet meer de aantallen van voor corona. Door corona zijn ondernemers ook met andere zaken bezig. We hollen ook van de ene naar de andere crisis. Door de Oekraïne-oorlog zijn er zware tijden aangebroken en zitten we in een energiecrisis. Het is alle hens aan dek voor je organisatie en hopen dat je business er goed doorheen gaat."

Netcongestie
,,Als SZK kunnen wij daar waar mogelijk helpen en/of adviseren. Met een aantal ondernemers hebben wij tijdens de coronatijd een brief geschreven naar het ministerie. Wij krijgen het verzoek van een aantal van onze leden om een brief te sturen over de benarde situatie van ondernemers in Soest. Vooral ondernemers in de retail, de horeca, contactberoepen, evenementensector, cultuur, zelfstandige professionals hadden van de lockdown veel last.Het is belangrijk om de politiek aan te spreken. Wij zijn daar niet de enige bedrijvenkring in. Je ziet dat door dit soort acties bij de politiek beweging en lucht komt. Voor wat betreft de energietransitie hebben we het probleem van de netcongestie direct opgepakt en gaan we met ondernemers, gemeente en Stedin om de tafel. Dat is een van de taken van de SZK; er boven op zitten en inspringen.”

Een zakenkring die qua ledensamenstelling flink is veranderd. ,,De statuten zijn een aantal jaar geleden aangepast. We staan nu ook open voor kleine zelfstandigen, horeca en retail. In Nederland zijn 1,6 miljoen zzp’ers actief tegenover 700.000 bedrijven. In Soest is die balans er ook; het is logisch dat zzp’ers ook hun netwerk zoeken. Daarvoor is ruimte bij de SZK. We hebben de afgelopen jaren veel veranderd in onze organisatie. Die nieuwe wegen vinden kostte veel tijd, maar heeft wel resultaat opgeleverd.”

Leuke maanden
Voor Judith staan er nog vijf maanden voorzitterschap in de agenda. ,,Dat gaan vijf leuke maanden worden met veel events. Zo gaan we bowlen met elkaar en dat doen we bij een van onze leden. Zo zijn we ook druk met de voorbereiding van de nieuwjaarsreceptie bij een van onze leden.”

En daarna, valt Judith de Pagter dan is het zwarte gat? ,,Nee daar hoef je niet bang voor te zijn. Als kleine zelfstandige heb ik veel omhanden. Dus de tijd die ik nu besteed aan bestuurswerk zal snel ingevuld worden door mijn business. Over de continuïteit van het bestuur van de SZK maak ik mij geen zorgen. We zijn op zoek naar een voorzitter en de overige bestuursleden blijven aan. De nieuwe voorzitter komt in maart in een gespreid bedje.”

Tekst: Peter Beijer

Nieuwsoverzicht