Nieuwsbrief Nieuwbouwkompas Soesterberg


Maandag 13 juni 2022

In deze nieuwsbrief lees je meer over de uitspraak van de Raad van State over het project Oude Tempel en kom je erachter welke subsidies je kunt krijgen voor het afkoppelen van hemelwater en andere groene maatregelen.  Ook maken we de planning van de herinrichting van de Veldmaarschalk Montgomeryweg en Postweg bekend en kan Soesterberg zich opmaken voor een mooi dorpsfeest.

Uitspraak Raad van State maakt woonbestemming Oude Tempel onherroepelijk

08-06-2022565keer bekeken

Vandaag sprak de Raad van State zich uit over het bestemmingsplan Oude Tempel. Het ingestelde beroep werd door hen niet gegrond verklaard, en daarmee wordt het vastgestelde bestemmingsplan onherroepelijk. Dit betekent dat Landgoed Oude Tempel de nieuwe bestemming ‘wonen’ krijgt.

Het onherroepelijke bestemmingsplan maakt het mogelijk om een bosrijk woongebied te ontwikkelen. De vervolgstappen zijn het verkrijgen van een definitieve ontheffing Wet Natuur Bescherming (WNB). Deze ontheffing moet worden verleend in gebieden met specifieke flora en fauna die onder deze wet vallen. Hierna kunnen de plannen voor de ontwikkeling verder uitgewerkt worden in nauwe samenwerking met de geselecteerde ontwikkelaar. Bij de verdere uitwerking worden zowel omwonenden als toekomstige bewoners betrokken. Naar aanleiding van de uitspraak is er enige tijd nodig om het vervolgproces vorm te geven. Onze inschatting is dat we na de zomervakantie aanvullende informatie kunnen delen.

Behandeling Raad van State
Het bestemmingsplan maakt maximaal driehonderd woningen mogelijk aan de oostkant van Soesterberg met een toegangsweg vanaf de Oude Tempellaan. Het gebied is ruim zestien hectare groot en ligt in het zuidelijk deel van het Landgoed Oude Tempel waar een bos is. Stichting Milieuzorg Zeist en omstreken en diverse omwonenden waren het niet eens met het bestemmingsplan en zijn hiertegen in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Alle informatie over de behandeling en uitspraak van de Raad van State is te vinden via www.raadvanstate.nl/uitspraken.

Programma Hart van de Heuvelrug
Het project Oude Tempel maakt deel uit van het programma Hart van de Heuvelrug. Het doel van het programma is het ontwikkelen van nieuwe natuur en ruimte creëren voor wonen, werken, zorg en recreatie. De gemeente Soest, gemeente Zeist, provincie Utrecht en Stichting Het Utrechts Landschap werken samen binnen het programma. Meer informatie: www.hartvandeheuvelrug.nl.

Alle informatie over het nieuwe natuur inclusieve woongebied Oude Tempel in Soesterberg is te vinden op www.oudetempel.nl.

Subsidie voor afkoppelen hemelwater en andere groene maatregelen

10-06-2022229keer bekeken

Soesterberg ligt op een plateau van de Utrechtse Heuvelrug, vanwege deze ligging is de grondwaterstand laag en zakt water makkelijk weg in de bodem.

Om de grondwaterstand zo veel mogelijk op peil te houden worden alle nieuwe woningen in Soesterberg standaard gebouwd met een oplossing om regenwater niet meer naar het riool te laten stromen. Want zeg nou zelf, het schone water eerst vermengen met vuil water en dan verpompen via een leiding over de berg heen naar de zuiveringsinstallatie kilometers verderop, dat is toch echt iets van de vorige eeuw?

Foto: Van Asch

Maar wat levert dat nou eigenlijk op?
Als voorbeeld nemen we het woongebouw de Drie eiken in Soesterberg, De eigenaar van het pand, Cocon Wonen, heeft opdracht gegeven om het schone regenwater van het riool los te koppelen en voortaan in de bodem te laten zakken. Dat is voor dit gebouw maar liefst 1610 m2 dakoppervlak. Bij een bui van 10 mm, stroomt er dus 16,1 m3 dat is 16.100 liter regenwater naar de bodem. En dat is allemaal nieuw grondwater. Dat nieuwe grondwater vult onze voorraad weer aan, water voor kraanwater,  water voor onze gewone bomen en planten, maar ook water voor de bijzondere natuur op iets meer afstand van Soesterberg.

De Gemeente Soest is uiteraard blij met dit soort initiatieven en heeft daar mooie subsidieregelingen voor. Wil jij ook slimmer bezig zijn voor de natuur en het milieu? Kijk eens op de site van de gemeente Soest en ontdek of er ook voor jou  interessante subsidiemogelijkheden zijn.

Gemeentelijke subsidieregelingen | Gemeente Soest

Herinrichting Veldmaarschalk Montgomeryweg en Postweg

13-06-2022351keer bekeken

In de uitwerking van het Masterplan Soesterberg is in 2010 vastgelegd hoe Soesterberg eruit komt te zien. Naast onder andere woningbouw, is een belangrijk onderdeel van Masterplan Soesterberg de aanpassing van de verkeersstructuur.

Daarbij is vastgelegd dat de openbare ruimte van onder andere de Veldmaarschalk Montgomeryweg en de Postweg opnieuw worden ingericht. 

Eind vorig jaar werd het definitief ontwerp voor de herinrichting van deze twee wegen bekend. Het ontwerp is te bekijken op www.denkmeeover.nl. Inmiddels is aannemer Gebr. de Ronde geselecteerd om de werkzaamheden uit te voeren en zijn de voorbereidingen in volle gang.

De werkzaamheden aan de Veldmaarschalk Montgomeryweg en de Postweg worden in verschillende fasen uitgevoerd:

 Fase 1

Batenburgweg – Postdwarsweg 

begin september –
begin oktober 2022

 Fase 2

Postdwarsweg – Amersfoortsestraat

eind okt. –
begin november 2022

 Fase 3

Amersfoortsestraat – Koppenlaan 

eind oktober –
eind november 2022

 Fase 4.1

Koppenlaan –
t/m Montgomeryweg 5  

half november –
eind december 2022

 Fase 4.2

Montgomeryweg 5 – Rademakerstraat  

begin januari –
begin februari 2023

 Fase 5

Postweg – Batenburgweg –
Postdwarsweg

eind januari –
begin maart 2023

 Fase 6

Postweg – Postdwarsweg – Postweg 40

begin maart –
begin april 2023

Dorpsfeest Soesterberg op 17 september 2022

13-06-2022367keer bekeken

Op zaterdag 17 september viert Soesterberg voor het eerst feest op het nieuwe Den Bergh-plein. Een echt dorpsfeest! Vanaf het middaguur kunnen bezoekers genieten van een zeer divers programma.

De dag zit vol met muziek, optredens, cultuur, historie en ander vermaak. Kinderen verkopen hun spulletjes op de kleedjesmarkt, en kunnen hun lol op in de attracties. Daarnaast is er zowel gedurende de dag als tijdens de afsluiting ’s avonds behoorlijk wat spektakel te verwachten. Een dag om alvast in de agenda te zetten. Tot 17 september in Soesterberg!

Nieuwsoverzicht