ALV 2022 Soester Zakenkring


Donderdag 31 maart 2022

Woensdagavond 30 maart hield de Soester Zakenkring haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. Het was voor het eerst sinds 2019 dat de ledenvergadering in fysieke vorm bij elkaar kon komen. Het was weer, als vanouds, goed toeven bij De Soester Duinen.

Voorzitter Judith de Pagter vertelde de aanwezigen dat de bestuursstructuur (Algemeen Bestuur van de Soester Zakenkring), waar de bedrijvenkringen bij zijn aangesloten, gewijzigd gaat worden. Bedrijvenkringen worden al dan niet ‘aangeslotene’ of gewoon lid. Op grond hiervan worden de statuten in een volgende vergadering aangepast. De SZK blijft belangenbehartiger en eerste aanspreekpunt namens zakelijk Soest voor de gemeente.

Het ledenaantal van de Soester Zakenkring is de laatste jaren dalende. Hiervoor zijn door de opzeggers verschillende redenen aangegeven. De dalende trend lijkt gestopt. In december van het afgelopen jaar waren er 132 leden, inmiddels zijn dat er 136. 

Het bestuur nam afscheid van Angelique van der Linden die het voorzitterschap van de Winkeliersvereniging Van Weedestraat overdraagt aan Pieter Bax. Angelique is blij dat er ,,een klap op de nieuwe structuur komt. Deze club is het waard om te groeien. Ik ben positief op de positie van de SZK als belangenbehartiger voor het Soester bedrijfsleven." 

De komende periode staat er een aantal activiteiten op stapel:
 

  • 28 april een lunchbijeenkomst met Uit in Soest en Koop Lokaal;
  • 2 juni een vaarevent op de Eem;
  • eind juni/begin juli een gezamenlijk ontbijt; 
  • bowlen in het najaar 

,,En hopelijk kunnen we 2023 met een ouderwetse nieuwjaarsreceptie inluiden", is de wens van het bestuur. 

Jan Erik gaat, Aart en Johanna komen
Het bestuur, dat na tien jaar afscheid nam van Jan Erik van der Wolf, wordt uitgebreid met twee mensen. Aart Bosman, ook actief als voorzitter van Stichting De Soestdijkse Grachten en Johanna Six-van der Werf treden toe tot het bestuur. Laatstgenoemde had lovende woorden voor haar voorganger, tevens kantoorgenoot bij Bres Advocaten. ,,Jan Erik, wat heeft de Soester Zakenkring enorm van jouw kennis mogen profiteren. Het is een eer om jou op te mogen volgen.” Judith de Pagter onderschreef deze woorden: ,,Jan Erik was onze steun en toeverlaat."

Aart Bosman ziet veel energie in de Soester Zakenkring en heeft vertrouwen in de toekomst. ,,We gaan inzetten op ledenwerving, ook bij jonge ondernemers. We kunnen groeien naar 170 leden.”

De suggestie van Jan van Zal om een HBO-student aan het werk te zetten om de doelstellingen en de toekomstperspectieven van de SZK te onderzoeken kon op instemming van het bestuur rekenen. Wordt vervolgd. 

Na de vergadering was er een borrel en een uitgebreide maaltijd. Zo werd het nuttige (vergadering) met het aangename verenigd. 

Nieuwsoverzicht