Nieuws KvK CORONALOKET


Donderdag 24 februari 2022

Bijgevoegd vindt u weer de nieuwsbrief over het KVK Coronaloket. Deze verschijnt eens per 2 weken.

https://static.reto.media/zakelijksoestnl/upload-2022/kvk_coronaloket_nieuwsbrief2022_22_feb_def.pdf

Het aantal coronabesmettingen is hoog, veel mensen zitten thuis in isolatie of quarantaine. Ondanks de hoge besmettingscijfers, blijft het aantal ziekenhuisopnames stabiel. We zijn beter tegen het virus bestand, door vaccinaties en boosterprikken en de opgebouwde immuniteit. Dus Nederland gaat weer open. Alleen niet in 1 keer. Maar in 3 stappen. Het zijn wel grote stappen en we zetten ze snel achter elkaar. De laatste stap zetten we op vrijdag 25 februari. Dan gelden weer de normale openingstijden en nemen we afscheid van het coronatoegangsbewijs (3G) op locaties waar minder dan 500 mensen binnen zijn, de verplichte 1,5 meter afstand, het dragen van een mondkapje bij verplaatsing in de horeca, in het onderwijs of in de winkel en een maximaal aantal bezoekers en een vaste zitplaats in bijvoorbeeld de horeca.

Als KVK zullen wij deze corona nieuwsbrief op termijn gaan vervangen voor een ‘Nieuwsbrief voor Overheden en Non-profit Organisaties’, met actuele informatie over relevante onderwerpen voor deze doelgroep. We houden u hiervan op de hoogte.

Het ondernemersvertrouwen lag begin 2022 lager, nadat het drie kwartalen op rij was gestegen. In de meeste bedrijfstakken bleef de stemming wel overwegend positief. Het ondernemersvertrouwen laat sinds de coronapandemie grote schommelingen zien, die sterk samenhangen met de geldende coronamaatregelen en de maatregelen in de voorgaande maanden. Dat geldt in het bijzonder voor bedrijfstakken die direct door lockdowns worden geraakt. Zo sloeg het sentiment in de horeca opnieuw volledig om, en was het ondernemersvertrouwen begin 2022 het laagst van alle bedrijfstakken. Dit melden het CBS, KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW op basis van de Conjunctuurenquête Nederland. Deze COEN enquête vindt u vandaag in deze nieuwsbrief.

Zoals vermeld verschijnt de nieuwsbrief één keer per 2 weken. Daarom zowel de cijferbijlage als de regionale initiatieven. De regionale initiatieven zijn opgenomen als bijlage achter de nieuwsbrief met als toevoeging vandaag het lokale steunpakket voor ondernemers in Tilburg voor 2022, de digitale winkelstraat in Zwijndrecht en informatie over de Regionale Mobiliteitsteams (RMT) voor ondernemers, werkenden en werkzoekenden.

Dit kan dienen als inspiratie en mocht u vragen hebben, kunt u contact opnemen met de betreffende gemeente, regio of provincie. We zijn blij dat we iedere keer weer nieuwe initiatieven ontvangen en we vragen u dit te blijven delen met ons.

Met vriendelijke groet,

Rodrique Engering

Lid Raad van Bestuur Kamer van Koophandel

Nieuwsoverzicht