Nieuwsbrief Nieuwbouwkompas Soesterberg


Zaterdag 19 februari 2022

Nieuwsbrief Nieuwbouwkompas Soesterberg| 19 februari 2022

Vorige week ontving de Gemeente Soest het bericht dat een uitspraak van de Raad van State over het project Oude Tempel nog even op zich laat wachten, waarom en wat er nu gebeurt bij Oude Tempel leest u in deze nieuwsbrief. Ook leest u meer over over de resultaten die het programma Hart van de Heuvelrug de afgelopen 15 jaar boekte en waarom de Gemeene Soest de bronzen award in de Groene Stad Challenge in de wacht sleepte. 

Veel leesplezier.

Voortgang Oude Tempel

BERICHT GEMEENTE SOEST - De uitspraak van de Raad van State over de ingediende bezwaren op het bestemmingsplan Oude Tempel is om diverse redenen meerdere malen uitgesteld. Vorige week ontvingen wij van hen een bericht dat het nog langer gaat duren vanwege de pensionering van één van de raadsheren die betrokken was bij deze zaak. 

Lees meer...

Investering in natuurnetwerk Utrechtse Heuvelrug loont

PERSBERICHT PROVINCIE UTRECHT - Een groot, sterk én aaneengesloten natuurgebied centraal op de Utrechtse Heuvelrug, waar kleine en grotere diersoorten betere overlevingskansen hebben gekregen. Dit is het resultaat van ruim 15 jaar investeren in een omvangrijk natuurprogramma door het programma Hart van de Heuvelrug, blijkt uit een natuurscan van het onafhankelijke ecologisch adviesbureau Viridis.

Lees meer...

Soest ontvangt bronzen award in Groene Stad Challenge 

BERICHT GEMEENTE SOEST - De Groene Stad Challenge is een initiatief van Sweco, Husqvarna en NL Greenlabel. In 2021 daagde Lodewijk Hoekstra, de bekende tv-tuinman, alle Nederlandse gemeentes uit om mee te doen. Ruim honderd gemeenten hebben zich het afgelopen jaar laten analyseren op de kwaliteit en hoeveelheid groen binnen de bebouwde komt. Soest is als derde uit de bus gekomen en wint hiermee een bronzen award in de categorie ‘Groenste stad’. Vrijdag 28 januari werd de award overhandigt aan wethouder Aukje Treep.

Lees meer...

Nieuwsoverzicht