Nieuws KvK CORONALOKET


Dinsdag 25 januari 2022

Geachte relatie,

Bijgevoegd vindt u weer de nieuwsbrief over het KVK Coronaloket. Deze verschijnt eens per 2 weken. Vanavond is er weer een persconferentie door het nieuwe kabinet. Waarschijnlijk mogen we vanaf morgen weer naar de bioscoop, naar het café of naar een voetbalwedstrijd, weliswaar met een beperking tot 10 uur ’s avonds. Maar de eerste stappen lijken weer gezet te kunnen worden.

Bij de helft van de ondernemers heeft corona een negatieve impact op hun bedrijf. Voor die groep ondernemers is het overeind houden van het bedrijf een grote zorg. Nadenken over de langere termijn schiet er dan bij in. Hoewel het inmiddels weer beter gaat met de economie dan in 2020, heeft 13% van de ondernemers op dit moment nog schulden en betalingsachterstanden. Inzicht in financiën helpt om de mogelijkheden op een rij te krijgen. KVK, VNO-NCW, MKB-Nederland en het Ondernemersklankbord werken samen om ondernemers die door een zware tijd gaan te ondersteunen met persoonlijk advies en hulp op maat, bijvoorbeeld met de Toekomstcheck. Deze vindt u vandaag in deze nieuwsbrief.

Over de hele linie was het aantal starters in het Nederlandse bedrijfsleven in december net een procent lager dan in dezelfde maand in 2020. Dit blijkt uit het KVK Trendrapport Bedrijfsleven over december 2021. Ook in de voorgaande twee maanden was het aantal starters iets lager dan vorig jaar. KVK heeft prof. dr. Joris Knoben, hoogleraar Bedrijfseconomie aan de Radboud Universiteit, gevraagd de cijfers uit het Trendrapport Bedrijfsleven te duiden. Knoben geeft aan dat het aantal starters nog steeds erg hoog is vergeleken met de pre-corona tijd. ‘Dat geeft aan dat er nog steeds mensen zijn die genoeg vertrouwen hebben in de economie om een bedrijf te starten’, aldus de econoom. Deze trendrapportage kunt u vandaag raadplegen.

Zoals vermeld verschijnt de nieuwsbrief één keer per 2 weken. Daarom zowel de cijferbijlage als de regionale initiatieven. De regionale initiatieven zijn opgenomen als bijlage achter de nieuwsbrief met als toevoeging vandaag onder andere het een digitaliseringsprogramma in de regio Rijn- en Veenstreek, een maatwerkfonds in de gemeente Breda en een noodfonds vanuit de gemeente Sittard-Geleen. Dit kan dienen als inspiratie en mocht u vragen hebben, kunt u contact opnemen met de betreffende gemeente, regio of provincie. We zijn blij dat we iedere keer weer nieuwe initiatieven ontvangen en we vragen u dit te blijven delen met ons.

Met vriendelijke groet,

Rodrique Engering

Lid Raad van Bestuur Kamer van Koophandel

he complete document:  https://static.reto.media/zakelijksoestnl/upload-2022/kvk_coronaloket_nieuwsbrief2022_25jan_def.pdf

Nieuwsoverzicht