Nieuws KvK CORONALOKET


Dinsdag 11 januari 2022

Geachte relatie,

Allereerst natuurlijk alle goeds voor het komende jaar 2022! Bijgevoegd vindt u weer de nieuwsbrief over het KVK Coronaloket. Deze verschijnt eens per 2 weken. Het kabinet-Rutte IV is gisterochtend op Paleis Noordeinde beëdigd. Het nieuwe kabinet wordt gevormd door VVD, D66, CDA en ChristenUnie en bestaat uit 20 ministers en 9 staatssecretarissen. Ze staan voor een flinke klus waar het corona beleid een onderdeel van is.

Veel ondernemers zijn hard getroffen door de coronacrisis, ook ondernemers die daarvoor succesvol bezig waren. Voor een deel van hen bood de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) of een andere ondersteuningsmaatregel voldoende uitkomst. Maar er zijn ook heel wat ondernemers die zich heroriënteren op wat zij aan het doen zijn. De meerderheid wil door en kan daarbij ondersteuning gebruiken. Bijvoorbeeld om hun ondernemersperspectief te versterken of zich te laten bij- of omscholen. Gemeenten hebben sinds 1 januari 2021 de taak om zelfstandigen te helpen bij hun herbezinning op de toekomst. Zij kunnen gebruikmaken van de middelen voor crisisdienstverlening, die ze gedeeltelijk direct en gedeeltelijk via de arbeidsmarktregio/ centrumgemeente ontvangen. De ondersteuning roept vragen op als: hoe kunt u de dienstverlening bij heroriëntatie goed inrichten? Wat is het aanbod voor ondernemers, zowel op lokaal als op regionaal niveau? Hoe vult u de samenwerking tussen partijen in? Dat vindt u vandaag in deze nieuwsbrief.

Als een ondernemer zijn schulden niet meer kan betalen, kan er gebruik gemaakt worden van een schuldenregeling. Een minnelijk traject is zo’n regeling. Hiermee wordt onderzocht of een ondernemer zelf zijn problemen kan oplossen. Daarna worden er afspraken gemaakt met de schuldeisers om deze schulden buiten de rechter om binnen 36 maanden zoveel mogelijk af te lossen. De gemeente of een gespecialiseerde schuldhulporganisatie helpt hiermee. Lees hoe de regeling werkt en hoe jij er gebruik van maakt om van je schulden af te komen.

Zoals vermeld verschijnt de nieuwsbrief één keer per 2 weken. Daarom zowel de cijferbijlage als de regionale initiatieven. De regionale initiatieven zijn opgenomen als bijlage achter de nieuwsbrief met als toevoeging vandaag onder andere het Ondernemersloket van gemeente Het Hogeland en de gemeente Dordrecht die inzet op inkopen op lokaal niveau. Dit kan dienen als inspiratie en mocht u vragen hebben, kunt u contact opnemen met de betreffende gemeente, regio of provincie. We zijn blij dat we iedere keer weer nieuwe initiatieven ontvangen en we vragen u dit te blijven delen met ons.

Met vriendelijke groet,

Rodrique Engering

Lid Raad van Bestuur Kamer van Koophandel

Het complete stuk vindt u op:  https://static.reto.media/zakelijksoestnl/upload-2022/kvk_coronaloket_nieuwsbrief2022_11jan_def.pdf

Nieuwsoverzicht