Update Energietransitie december 2021


Dinsdag 14 december 2021

De stijgende energiekosten zijn een aanjager van verduurzaming. Het gas is duur geworden en prijsstijgingen zijn onvoorspelbaar met Russich gas en het sluiten van de Groningse gaskraan. We zien dus meer bedrijven die zonnepanelen plaatsen en/of het gebouw en installaties aanpakken om energiebesparing te bevorderen c.q. verbruik terug te dringen. 

In 2023 moeten kantoren groter dan honderd vierkante meter in het bezit zijn van Energielabel-C. Op de website van RVO (zie hieronder) is terug te lezen of jouw gebouw aan die verplichting moet voldoen. Er zijn veel uitzonderingen. Een tip: misschien is het handiger je gebouw toekomstbestendig te maken dan te profiteren van de uitzonderingen. Investeren tegenover hoge exploitatiekosten.

RVO - Label C

Op de lange termijn moet het net verzwaard worden door Stedin en de partijen zoals Tennet die het hoogspanningsnet beheren om verstoppingen van geleverde energie te voorkomen. Daarnaast duiken er partijen op die in coöperatievorm gebruik willen maken van een gewijzigde energiewet. Hiermee wordt voorzien dat energie, opgewekt op de ene plek, via einge infrastructuur gebruikt kan worden op een andere plek.

Wil je lokale hulp en onafhankelijk advies inzake de energietranstie? Mail of bel Bas de Haasbas@bmosoest.nl, 06-53843794

Nieuwsoverzicht