2021, een actief jaar voor De Grachten


Dinsdag 14 december 2021

Het nu bijna afgelopen jaar kenmerkte zich door veel bedrijvigheid op ons bedrijventerrein. Puntsgewijs een overzicht met de belangrijkste ontwikkelingen van 2021:

  • De gebouwen op het voormalige TBS-terrein zijn gesloopt. Op de vrijgekomen plek wordt onder meer bedrijventerrein ‘De Kolken’ ontwikkeld.
  • Het braakliggende terrein naast Cleanlook is bebouwd. OP het perceel Oostergracht 17-19 zijn vijftien kantoor-/bedrijfs-/opslag-units gerealiseerd (zie foto's).
  • De slagboom bij de entree is vervangen.
  • Beveiligingsbedrijf Securitas surveilleert twee keer per etmaal tussen 19 en 05 uur. Daarnaast doet Securitas de alarmopvolging. In 2021 zijn er sporadisch inbraken geweest in de panden van ondernemers die deelnemen aan de  beveiliging. De camera’s hebben goed hun werk gedaan. Bij de inbraken zijn er buiten het gebouw goede beelden gemaakt en beschikbaar gesteld voor de gedupeerde ondernemers die deelnemen aan de beveiliging.  
  • Bouw en vestiging op Oostergracht 40 van Dewit Industrial Sensors BV.
  • Op diverse plekken is glasvezel aangelegd.
  • Aan de Dorresteinweg, Industrieweg en Belvedereweg zijn fietsstroken aangelegd (zie foto's).
Nieuwsoverzicht