Nieuw Ontmoetingscentrum Soesterberg


Vrijdag 10 december 2021

PERSBERICHT Soesterberg, 10 december 2021

Nieuw Ontmoetingscentrum voor Soesterberg

Er is in Soesterberg een nieuwe situatie ontstaan.

In het voorjaar 2021 is de locatie van De Linde gesloten en bij de Carolusschool getrokken.
Alleen de bibliotheek is daar verweesd achtergebleven.
Na een vruchteloze poging om elders tijdelijk onderdak te vinden zijn de overige activiteiten uiteindelijk ondergebracht in het Ontmoetingscentrum van de SWOS bij de Drie Eiken (OC).
Dat is geen ideale oplossing en ook niet blijvend gelet op de plannen voor vernieuwbouw van de Drie Eiken.
Sterk groeiend Soesterberg heeft dringend behoefte aan een structurele oplossing.

Eerste stap is gezet
Uit een door de stichting Samen voor Soesterberg gehouden enquête, waaraan ook veel nieuwe inwoners hebben deelgenomen, blijkt dat het ontbreken van een centrale locatie een belemmering vormt voor het starten van nieuwe activiteiten. Het OC wordt gezien als een bejaardensoos die voor de jeugd en ook voor hun ouders niet aantrekkelijk is. Juist voor die groepen is extra aandacht nodig. Bovendien is er ruimtegebrek in het OC, Balans moet nu al elders ruimte huren. Zowel de gevormde stuurgroep van het OC (SWOS, Balans en De Linde) als de stichting Samen voor Soesterberg hebben nu bij gemeente en de politieke partijen met klem aangedrongen op een toekomstgerichte oplossing. Het eerste succesje is binnen. Op de gemeentebegroting voor volgend jaar is € 100.000 gereserveerd voor tijdelijke huur en een onderzoek naar een nieuwe locatie.

Verdere ontwikkelingen
Door de gemeente zal op korte termijn een projectleider worden aangesteld die als opdracht krijgt om een oplossing te realiseren voor de korte termijn, maar ook voor de lange termijn. Daarbij zullen alle opties worden bekeken, kiezen voor een bestaand gebouw, verbouw of nieuwbouw. De marechausseekazerne valt als optie definitief af, daar is nu de brigade Utrecht gehuisvest. De kazerne is recentelijk verbouwd en zal langer in gebruik blijven. In de enquête is als voorbeeld genoemd het Huis van Eemnes (www.huisvaneemnes.nl), te realiseren met een aanbouw aan de Banninghal. Maar er zijn meer oplossingen te bedenken. Samen met de projectleider willen wij zoeken naar de beste oplossingen voor de tijdelijke situatie en de definitieve. Verwacht wordt dat de projectleider medio mei 2022 met een plan kan komen, deze keer met een business case voor de exploitatie dat ontbrak bij een eerder plan uit 2014. Wij wachten de verdere ontwikkelingen af en hopen op een structurele oplossing in het belang van Soesterberg.

De stuurgroep OC
(SWOS, Balans en De Linde) en de Stichting Samen voor Soesterberg.
Voor meer vragen, contactpersonen: Stuurgroep OC:

Paul Klein, paulklein1953@ziggo.nl
Stichting Samen voor Soesterberg: Jan de Mos, jmdemos@kpnmail.nl

Nieuwsoverzicht