Controle Corona Compensatie voor ondernemerss


Woensdag 08 december 2021

PERSBERICHT

Om ondernemers en vrijwilligersorganisaties uit Soest en Soesterberg te ondersteunen op het controleren van de coronatoegangsbewijzen (CTB) en de naleving te bevorderen, kunnen zij een eenmalige compensatiesubsidie aanvragen bij de Gemeente Soest. Zij moeten namelijk extra kosten maken en inzet leveren voor de verplichte controle van coronatoegangsbewijzen.

Verplichte controle van coronatoegangsbewijzen
Sinds 22 september 2021 zijn ondernemers en vrijwilligersorganisaties in Nederland verplicht om de coronatoegangsbewijzen (CTB) te controleren. Hiervoor maken veel organisaties extra kosten. De Rijksoverheid heeft daarom middelen vrijgemaakt.De gemeente kan hiermee subsidie verstrekken ter ondersteuning van de naleving van controle op coronatoegangsbewijzen. Deze subsidie geldt voor de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021. Dit betekent dat de subsidie door ondernemers en vrijwilligersorganisaties ook met terugwerkende kracht kan worden aangevraagd bij de Gemeente Soest.

Voorwaarden subsidie

Over de subsidie  heeft de gemeente contact gehad met betrokken partijen. De subsidie wordt verstrekt aan organisaties in Soest die verplicht zijn Corona toegangsbewijzen te controleren en dit ook echt doen.

 • Vrijwilligersorganisaties krijgen een vergoeding op basis van de door de Belastingdienst vastgestelde vrijwilligersvergoeding.
 • Voor professionele/commerciële organisaties geldt een vergoeding op basis van een gemiddeld uurloon.

Aanvragen subsidie

Ondernemers en vrijwilligersorganisaties kunnen subsidie aanvragen bij de Gemeente Soest. Aanvragen kunnen tot 31 december 2021 gedaan worden. Na deze datum worden er geen aanvragen meer in behandeling genomen. Op de website van de gemeente Soest www.soest.nl/coronavirus vindt u meer informatie over hoe de subsidie aan te vragen.

Beste ondernemer,

Om ondernemers en vrijwilligersorganisaties uit Soest en Soesterberg te ondersteunen op het controleren van de coronatoegangsbewijzen (CTB) en de naleving te bevorderen, kunnen zij een eenmalige compensatiesubsidie aanvragen bij de Gemeente Soest. Zij moeten namelijk extra kosten maken en inzet leveren voor de verplichte controle van coronatoegangsbewijzen.

Verplichte controle van coronatoegangsbewijzen
Sinds 22 september 2021 zijn ondernemers en vrijwilligersorganisaties in Nederland verplicht om de coronatoegangsbewijzen (CTB) te controleren. Hiervoor maken veel organisaties extra kosten. De Rijksoverheid heeft daarom middelen vrijgemaakt. De gemeente kan hiermee subsidie verstrekken ter ondersteuning van de naleving van controle op coronatoegangsbewijzen. Deze subsidie geldt voor de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021. Dit betekent dat de subsidie door ondernemers en vrijwilligersorganisaties ook met terugwerkende kracht kan worden aangevraagd bij de Gemeente Soest.

Hoe werkt de subsidie?

Tijdelijke subsidieregeling compensatie kosten controle coronatoegangsbewijzen (CTB)

Als u coronatoegangsbewijzen (CTB) moet controleren, is er de Tijdelijke subsidieregeling compensatie kosten controle coronatoegangsbewijzen (CTB), om u te ondersteunen. De regeling is toegankelijk voor professionele organisaties maar ook voor vrijwilligersorganisaties.

 • Vrijwilligersorganisaties krijgen een vergoeding op basis van de door de Belastingdienst vastgestelde vrijwilligersvergoeding.
 • Voor professionele/commerciële organisaties geldt een vergoeding op basis van een gemiddeld uurloon.

Voorwaarden

De subsidie wordt verstrekt aan organisaties in Soest die verplicht zijn Corona toegangsbewijzen te controleren en dit ook echt doen.

De volgende kosten komen in aanmerking:

 • verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten, van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021.
 • in geval van een niet-commerciële organisatie de verschuldigde vrijwilligers bijdrage
 • verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten,
 • in geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;
 • materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren;
 • verschuldigde BTW als deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder 1 tot en met 5.

Hoogte subsidie

De hoogte van de subsidie is gelijk aan de kosten die gemaakt worden om de Corona Toegangsbewijzen te controleren en, onder omstandigheden, de toegang te ontzeggen.

Aanvragen

Aanvragen kunnen tot 31 december 2021 worden ingediend. Aanvragen ingekomen na deze datum worden niet in behandeling genomen. Van 22 september tot 31 december 2021 is in totaal € 120.785,- beschikbaar. Een aanvraag wordt per mail  gericht aan het college van B&W, aangevraagd door een door de organisatie bevoegd persoon of orgaan.

U kunt uw aanvraag mailen door een replymail te sturen naar ctbsubsidie@soest.nl  met als onderwerp: Tijdelijke subsidieregeling compensatie kosten controle coronatoegangsbewijzen (CTB).

In de aanvraag wordt tenminste aangegeven:

 1. De gevraagde subsidie
 2. De rekentool als onderbouwing van de gevraagde subsidie
 3. Facturen voor materiaal en/of externe inhuur
 4. Een overzicht van de capaciteit van de inrichting in geval van een horecagelegenheid

Voor meer informatie verwijs ik u naar onze website: https://www.soest.nl/coronavirus/compensatie-voor-controle-corona-toegangsbewijzen   

Namens het College van burgemeester en wethouders,

Met vriendelijke groet,

Nieuwsoverzicht