Energieke borrel vol met ideeën en tips


Donderdag 07 oktober 2021

Veel geïnteresseerde ondernemers waren dinsdag 5 oktober aanwezig in de hal van Van Dorresteijn Cultuurtechniek. Zij waren bijeengekomen om te luisteren naar collega-ondernemers en zich te laten voorlichten door energie-experts. Onderwerp van de meeting was: De energietransitie. De bijeenkomst was speciaal bedoeld voor ondernemers in Soest met een bedrijfspand, -hal of (kantoor-)gebouw. Peter Beijer interviewde zes ondernemers: Martijn de Winter (Karelsen Banden), Wilko van Dorresteijn (Van Dorresteijn Cultuurtechniek), Jan van Zal (Van Zal Schadeherstel), Hans van de Meer (Eurotape), Arjan Klaver (Klemko Techniek) en Gerbert Branderhorst (Branderhorst Facilitaire Dienstverlening). Het zestal heeft energiemaatregelen getroffen, van kleine energiebesparende maatregelen tot grote investeringen. De reacties waren positief. De ondernemers zagen, soms tot hun eigen verrassing de energierekening met flinke stappen dalen.

'Met besparen op je energieverbruik en zelf je elektriciteit duurzaam opwekken werk je aan een toekomstbestendig bedrijf.' was een van de opmerkingen. Een andere ondernemer verteltde: 'Ik heb kleinkinderen, ik gun hen ook een mooie wereld!' De zes waren het erover eens dat je als ondernemer vandaag al moet beginnen. 'Investeer druppelgewijs, maar begin zo snel mogelijk!'

De gesprekken leverden nieuwe inzichten op. Bij de afsluitende energiemarkt, werd vervolgens volop advies ingewonnen. Een nuttige en prettige bijeenkomst, georganiseerd door De Soester Zakenkring, Bedrijven Management Organisatie, Soestdijkse Grachten en de gemeente Soest. 

Nieuwsoverzicht