College Soest stemt in met zonnevelden


Vrijdag 04 juni 2021

College Soest stemt in met twee plekken voor zonnevelden

Het college van gemeente Soest besloot deze week twee plekken voor zonnevelden en drie onderzoekslocaties voor windturbines voor te leggen aan de gemeenteraad. Het gaat om een locatie bij de spoordriehoek en een locatie langs de A28. Daarmee komt het college tegemoet aan de bezwaren die er waren tegen de locaties in de polder en bij de landingsbaan. Het college nam dit besluit na een intensief participatietraject waarin bijna 1.000 inwoners en andere belanghebbenden hun mening gaven. Voor windturbines stelt het college de gemeenteraad voor samen op te trekken met de buurgemeenten.

 “We zijn onder de indruk van de hoeveelheid mensen die meedachten en hun mening gaven. We hebben daar naar geluisterd, daarom zijn twee locaties nu afgevallen. We beogen hiermee meer draagvlak voor de zonnevelden die er wél gaan komen. We beseffen natuurlijk dat we niet iedereen tevreden kunnen stemmen. Geen zonnevelden of windturbines, is echter geen optie als we ons eigen energieverbruik duurzaam willen opwekken in onze eigen gemeente’-wethouder Nermina Kundić.

In juli besluit gemeenteraad over uitnodigingskader

In juli besluit de gemeenteraad over het uitnodigingskader. Indien zij het eens zijn met het uitnodigingskader, kunnen initiatiefnemers een vergunningaanvraag indienen voor zonnevelden. Voor windturbines is dat niet het geval. In het participatieproces gaven inwoners aan de voorkeur te hebben voor bundeling van windturbines. Daarom zijn de drie locaties onderdeel van mogelijke groepen windturbines over de gemeentegrenzen heen. We willen samen optrekken met de buurgemeenten en de RES Regio voor participatie en aanvullend onderzoek. Het is dan opnieuw mogelijk dat locaties kleiner worden of afvallen. Er volgt opnieuw besluitvorming over de locaties voor windturbines in college en raad.

Uitnodigingskader voor elektriciteitsopwekking

In 2030 willen we 49% minder CO2 uitstoten. Dan moeten we veel energie besparen en duurzame energie opwekken. Met zon op dak halen we ongeveer 30% van het doel. Daarnaast zijn zonnevelden en windturbines nodig. Met dit Uitnodigingskader geven we ruimte aan initiatiefnemers die aan de slag willen met zonne- en windenergie. Tot 2030 is het, volgens het rijks Klimaatakkoord, nodig om dat met de nu bewezen technieken zon en wind te doen. Zon en wind zijn ook grootschalig inzetbaar.  Na 2030 hopen en verwachten we veel van innovatie. In het uitnodigingskader komen de locaties en de voorwaarden waaronder een zonneveld of windturbine gerealiseerd kan worden. Met het Uitnodigingskader sluiten we alle andere locaties voor zon en wind uit.

Veel vragen en twijfels bij zonnevelden en windturbines
De participatie maakt duidelijk dat de meeste participanten het liefst helemaal geen zonnevelden en windturbines willen. De overgebleven locaties voor zon doen het meeste recht aan de uitkomsten van de participatie. Zoals 'zoveel mogelijk uit het zicht', 'blijf buiten NNN gebied', 'laat voldoende ruimte over voor boeren'. Er zijn ook veel opmerkingen gemaakt en vragen gesteld over nut en noodzaak van zonnevelden en windturbines en voorstellen voor andere keuzes. Alle informatie staat op denkmeeover.nl/zonenwindsoest. De vragen en antwoorden die op deze website staan vullen we de volgende weken steeds verder aan.

zie Plattegrond Uitnodigingskader grootschalige elektriciteitsopwekking:  https://static.reto.media/zakelijksoestnl/upload-2021/plattegrond-uitnodigingskader-grootschalige-elektriciteitsopwekking.jpg

Aan de slag met nieuwe energie.

We gebruiken minder en wat we nog gebruiken wekken we duurzaam op.

Haalbaar, betaalbaar en van ons allemaal.

 

 

Nieuwsoverzicht