Quick Scan Provinciale Democratie


Donderdag 27 mei 2021

Wat vindt u van de manier waarop in onze provincie besluiten worden genomen en uitgevoerd? Is dat duidelijk? Vindt u dat u voldoende kunt meedenken, meebeslissen of zelfs meewerken als u dat wilt? Om hier meer zicht op te krijgen, heeft de provincie besloten om de Quick Scan Provinciale Democratie (QSPD) in te zetten.

Provinciehuis Utrecht

De Quick Scan  externe linkis een initiatief vanuit het programma Democatie in Actie (DiA)  externe linkvan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De 12 provincies gaan aan de slag met deze scan en de provincie Utrecht is een van de vijf pilot provincies. De scan brengt laagdrempelig en snel in beeld hoe het ervoor staat met de provinciale democratie.

Vul de Quick Scan in

De vragenlijst van de QSPD is bedoeld voor de volgende vier groepen:

  • Provinciale Staten;
  • Gedeputeerde Staten;
  • De ambtelijke organisatie van de provincie Utrecht en
  • (Georganiseerde) inwoners.

Er worden vragen voorgelegd om een beeld te krijgen van hoe de verschillende groepen kijken naar de provinciale democratie. Zo kunnen we kijken of inwoners, ambtenaren, collegeleden en Statenleden er hetzelfde over denken. Aan de hand van de uitkomsten kunnen wij met elkaar het gesprek aangaan.

Gedeputeerde Arne Schaddelee: "Een vitale en open democratie is voor mij een belangrijke voorwaarde voor goed bestuur. Als provincie willen we dat alle inwoners mee kunnen doen, dat iedereen een stem heeft en de vrijheid voelt om zijn of haar mening te geven, met respect voor ieders opvattingen. We willen als provincie besluiten nemen die breed door de inwoners worden gedragen. Met deze scan halen wij een beeld op van hoe de democratie in onze provincie ervaren wordt. Daarna zullen wij met elkaar in gesprek gaan over de uitkomsten om samen te werken aan een nog betere democratie."

Wij zijn benieuwd naar uw mening. Wij nodigen u dan ook van harte uit om mee te doen aan de Quick Scan. U kunt deze vragenlijst  externe linkonline invullen van 25 mei tot 15 juni. Er zijn geen goede of foute antwoorden.

Het beantwoorden van de vragen duurt ongeveer 15 minuten. U kunt de vragenlijst tussentijds opslaan, om later verder te gaan. De antwoorden worden anoniem verwerkt in een rapport. Dat rapport gaan we gebruiken om samen te werken aan een nog betere provinciale democratie.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website: Democratie in Actie  externe link.

 

Nieuwsoverzicht