Nieuws KvK CORONALOKET


Dinsdag 20 april 2021

Inhoudsopgave
• Inleiding
• Vragen en antwoorden KVK CoronaLoket
• Feiten en cijfers
• Goede zaken
• Uitgelicht
• Handige links
• Bijlage: Provinciale en regionale initiatieven


Inleiding
Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, geeft KVK samen met partners invulling aan het CoronaLoket voor ondernemers. Dit loket is bedoeld voor vragen over de gevolgen van het coronavirus voor bedrijven en ondernemers. Het loket is te bereiken via www.kvk.nl/corona en 0800 2117. Het KVK CoronaLoket is telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur voor ondernemersvragen.


Vragen en antwoorden KVK CoronaLoket
Moet ik medewerking verlenen aan zorgverlof i.v.m. quarantaine van kind?

Een ondernemer vraagt of hij verplicht is om zijn werknemer i.v.m. quarantaine kind, zorgverlof op te laten nemen? De werknemer is eerder al eens thuis gebleven. Hij vindt eigenlijk dat de partner nu eens thuis zou kunnen blijven, zodat zijn werknemer tijdens deze quarantaine wel aan het werk kan blijven. Antwoord: Mocht uw kind niet naar school kunnen, bijvoorbeeld wegens ziekte van een klasgenoot, dan kunt u met uw werkgever overleggen of u het werk kan aanpassen. Kan dit niet, dan heeft u op de eerste dag recht op calamiteitenverlof. Uw loon wordt dan volledig doorbetaald. Daarna kunt u kortdurend zorgverlof van max. 2 weken binnen 12 maanden opnemen, waarbij 70% loon moet worden doorbetaald. Daarna moet u ander vakantie- of onbetaald (zorg-)verlof opnemen. Regelingen en verlof | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl


Huurverhoging tijdens Corona?
Is bij KVK iets bekend dat de huren van winkelpanden dit jaar niet verhoogd mogen worden i.v.m. Corona?
Antwoord: Voor bedrijfspanden is er geen wet, die maximale huurverhogingen regelt, dus het geldende huurcontract vormt de basis. Er zijn wel verschillende uitspraken van rechters over huur en corona, dus er zijn wel redenen om een tijdelijke huurkorting overeen te komen. Inretail heeft informatie op de rij gezet over huurkwesties tijdens Corona: Huurprijsvermindering vanwege Corona? | INretail


Avondklok verzet, wat betekent dit voor werkgeversverklaringen?
Een P&O functionaris van externe zorgpartner vraagt zich af of ze nieuwe werkgeversklaringen moet maken nu de avondklok een uur later in gaat. Dat is best veel werk en ze wil weten of dat echt nodig is. Weten wij dit?Antwoord: Ja, u kunt deze werkgeversverklaring en Eigen verklaring blijven gebruiken, ook na 31 maart. Voorwaarde is uiteraard dat de formulieren juist zijn ingevuld en overeenkomen met het tijdstip dat u buiten moet zijn.
Wat houdt de avondklok in? | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl
Veel gestelde vragen over corona
Dagelijks bellen ondernemers het KVK Coronaloket met vragen over o.a. regelingen, maatregelen en financieringsmogelijkheden. De belangrijkste vragen en antwoorden staan in dit overzicht.

voor het complete document:  https://static.reto.media/zakelijksoestnl/upload-2021/kvk_coronaloket_nieuwsbrief_20apr21_def.pdf

Nieuwsoverzicht